Nieuws van Bonaire

Tweede Kamer wil praten over toekomst Koninkrijk

DEN HAAG – De Tweede Kamer wil met de eilanden praten over de toekomst van het Koninkrijk. Zij heeft de regering Rutte per motie opgeroepen om in 2023 een Koninkrijksconferentie te organiseren. 

De motie was ingediend door Jorien Wuite van D66 en Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. Vandaag werd de motie aangenomen. Alleen de PVV, Ja21 en Forum voor Democratie stemden tegen.

Statuut

De Koninkrijksconferentie zou wat de indieners betreft moeten gaan over het Statuut, het Unierecht in relatie tot het Koninkrijk, mensenrechten, klimaatverandering, economische versterking en regionale/ internationale samenwerking.

De motie krijgt in de Kamer onder meer steun vanwege het echec van COHO, het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Nederland is bijzonder teleurgesteld over het feit dat de eilanden wel het geld van de coronasteun willen hebben, maar de wettelijke grondslag voor het hervormingsprogramma afwijzen. 

Deel dit artikel