Nieuws van Bonaire

Consumentenbond Unkobon vastbesloten het Rijk voor de rechter te dagen

KRALENDIJK- Consumentenbond Unkobon zegt in een schrijven aan de pers vandaag de voorgenomen rechtszaak voor een waardig sociaal minimum voor inwoners van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius door te zetten. 

De bond ontving in twee maanden tijd zeventigduizend dollar. “We vragen mensen die iets kunnen missen – grotere of kleinere bedragen – om ons naar de benodigde 150.000 dollar te helpen. Doneren kan via bankrekeningnummer MCB Bonaire # 400356702 t.n.v. Union di Konsumidó Boneiru, Kaya Korona 30, Bonaire onder vermelding van uw emailadres en ‘rechtszaak’. We zijn met alle beetjes blij en hopen op uw steun!” Zo meldt de bond.

In het parlement zijn inmiddels vragen gesteld over het uitblijven van een beschaafd sociaal minimum voor inwoners van de bijzondere gemeentes. De Partij voor de Dieren (PvdD) diende een motie in voor invoering van een sociaal minimum naar Europees Nederlands equivalent.  Ook onderzoek van de Nationale Ombudsman toonde recent weer aan dat er geen houdbare redenen zijn om de bevolking een beschaafd minimum te blijven ontzeggen. Dus de bond hoopt dat er rond de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken, na het zomerreces, nu eindelijk eens substantiële stappen volgen. Daarvoor zal Unkobon ook deze zomermaanden het nodige voorwerk al doen.

NRC Handelsblad

Woensdag 6 juli bracht NRC Handelsblad het nieuws over de op handen zijnde rechtszaak. De sommatie is de deur uit en inmiddels bij de minister in Den Haag gearriveerd. De Staat krijgt zes weken de tijd om met een reactie te komen. Blijft die uit, of volstaat de toelichting niet, dan volgt de dagvaarding. Unkobon is vastbesloten te doen wat het kan om de misstand op te heffen. De inwoners van Caribisch Nederland verdienen net als de inwoners van Europees Nederland een beschaafd en leefbaar minimum. Via deze link kunt u lezen wat NRC er over schrijft en wat de eerste reacties op de rechtszaak zijn. 

Unkobon wil iedereen die financieel heeft geholpen de zaak mogelijk te maken, van harte te bedanken.

Rocargo
Deel dit artikel