Nieuws van Bonaire

Wettelijk minimumloon Caribisch Nederland fors omhoog

DEN HAAG – Het wettelijk minimumloon en de uitkeringen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius worden vanaf 2023 jaarlijks verhoogd, zodat het wettelijk minimumloon in 2025 op het sociaal minimum ligt. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen  aan de Tweede Kamer. De afspraken zijn onderdeel van een nieuw akkoord.

Op Bonaire gaat get om een verhoging van 28 procent, op Sint-Eustatius om 18 procent en op Saba om 23 procent. De staatssecretaris maakt wel een voorbehoud. De sociale partners moeten ruimte creëren om het minimumloon vanaf 2023 te verhogen bovenop de inflatiecorrectie. 

Momenteel bedraagt het minimumloon op Bonaire 1045 dollar voor een 40-urige werkweek. Op Saba is het sociaal minimumloon nu 1246 dollar en op Sint-Eustatius 1265 dollar.

Ook de toeslagen in de onderstand voor zelfstandig wonen en gezamenlijke huishouding gaan per 1 januari 2023 verder omhoog. Dat gaat stapsgewijs van 55% naar 70% in 2025. De eerste stap is al op 1 juli gezet

Het bedrag van de kinderbijslag is net per 1 juli verhoogd met $ 10 en gaat per 1 januari 2023 met nog eens $ 10 per maand per kind omhoog. Dan is de kinderbijslag 109 USD per kind per maand.

Internet

Rocargo

Daarnaast worden er kostenbesparende maatregelen doorgevoerd. Zo wordt de tijdelijke subsidiëring van de kosten voor vast internet over de tweede helft van dit jaar gecontinueerd. Voor Bonaire is dat 25 USD per aansluiting per maand en voor Sint-Eustatius en Saba 35 USD per aansluiting per maand.

Voor 2023 en daarna is er sprake van structurele subsidiëring van de kosten van vast internet, in vorm gelijk aan de huidige subsidies.

Er komen structurele subsidies voor drinkwater. 

Voor volkshuisvesting komen middelen beschikbaar, waardoor de bouw van 204 sociale huurwoningen op Bonaire met ongeveer twee jaar kunnen worden versneld en een eerste tranche van twintig woningen op Sint-Eustatius kunnen worden gerenoveerd.

Deel dit artikel