Nieuws van Bonaire

Vrije uitkering Caribisch Nederland fors omhoog

Bestuurskantoor Bonaire | Foto ABC Online Media

DEN HAAG – Bonaire Saba en Sint-Eustatius krijgen gezamenlijk vanaf 2025 structureel € 13 miljoen meer middelen voor eilandelijke taken. Daarnaast is tien miljoen euro beschikbaar voor incidentele achterstanden. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen  aan de Tweede Kamer. De afspraken zijn onderdeel van een nieuw akkoord.

Het geld betekent een forse verhoging van de vrije uitkering. De vrije uitkering voor de eilanden van Caribisch Nederland is vergelijkbaar met de algemene uitkering aan Nederlandse gemeenten uit het gemeentefonds.

De tien miljoen euro voor achterstallig onderhoud wordt onder andere ingezet op het gebied van verbeteringen in de fysieke infrastructuur, de uitvoer van lokaal armoedebeleid, en het versterken van de uitvoeringskracht.

Uitvoeringskracht

Los van de financiën worden er volgens Van Huffelen ook lessen getrokken uit succesvolle projecten. Als voorbeeld geeft zij het Talent Ontwikkel Programma (TOP) Bonaire en het TOP-traineeship. Dat programma is in 2016 gestart met een leertraject voor ambtenaren die op Bonaire wonen en werken. Vanaf 2017 kwam daar het TOP-traineeship bij, dat is gericht op het tegengaan van braindrain, het bieden aan kansen aan young professionals om op Bonaire aan de slag te gaan en daarmee de lokale capaciteit te versterken. 

De TOP-trainees doen ervaring op binnen de (semi)overheid en werken tijdens het TOP-traject naar een vaste aanstelling toe. Inmiddels bestaat de TOP Community uit 95 mensen, van wie 69 lokale ambtenaren zijn en 26 recent afgestudeerde young professionals uit Aruba, Bonaire of Curaçao. 

Jaarlijks worden er vijf tot tien nieuwe trainees geworven en een vergelijkbaar aantal ambtenaren worden aangenomen voor het leertraject. Het volgens Van Huffelen, succesvolle TOP-programma wordt gecontinueerd. De staatssecretaris is in gesprek met Saba en Sint-Eustatius om een dergelijk programma ook daar aan te bieden. 

Op deze manier versterkt TOP volgens Van Huffelen de lokale uitvoeringskracht en daar gaat zij de komende jaren mee door. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo