Nieuws van Bonaire

Akkoord Van Huffelen en Rijna tot aan verkiezingen in 2023

Archieffoto

DEN HAAG/KRALENDIJK – Alexandra van Huffelen gaat samen met gezaghebber Edison Rijna het komende jaar inzetten op de sociale agenda, organisatieontwikkeling en dienstverlening en ruimtelijke ontwikkeling en economie. 

Deze drie thema´s zijn onderdeel van het akkoord dat beiden hebben gesloten tijdens haar werkbezoek aan Bonaire en loopt tot aan de eilandsraadsverkiezingen van 2023. Het akkoord sluit aan bij het Bestuursakkoord dat eerder in 2018 is getekend met Bonaire. 

Het doel van de bestuurlijke werkafspraken is om merkbare verbeteringen voor de inwoners van Bonaire te realiseren, aldus de staatssecretaris in haar reisverslag aan de Tweede Kamer. 

De gemaakte afspraken over de sociale agenda moeten bijdragen aan het oplossen van de problematiek bij mensen achter de voordeur. Ook is er aandacht voor de cultuursector, zoals de bibliotheek, en via initiatieven voor wijkontwikkeling en jeugdparticipatie worden jongeren gestimuleerd en gefaciliteerd om zich politiek en maatschappelijk in te zetten voor de ontwikkeling van Bonaire. 

De ambitie is om na de verkiezingen van 2023 met het nieuwe Bestuurscollege en de nieuwe Eilandsraad een akkoord voor langere termijn te sluiten.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo