Nieuws van Bonaire

Woensdag meer bekend over concrete maatregelen bij stormdreiging Bonaire

Media in actie tijdens een persconferentie

KRALENDIJK- Morgenochtend rond 11 uur zal het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) meer bekend maken over eventuele maatregelen die worden genomen bij het overtrekken van tropische storm Potential Tropical Cyclone Two (PTC-2) over het eiland. Dat vertelden waarnemend gezaghebber Reynold Oleana en coördinator rampenbestrijding Christopher Frans op dinsdagmiddag in een persconferentie, bijeengeroepen over het onderwerp.

Zowel Oleana en Frans laveerden dinsdag nog enigszins tussen het oproepen tot waakzaamheid en het oproepen om toch vooral niet in paniek te vervallen. Ook waarnemend gezaghebber Oleana noemde diverse malen het feit dat het vooralsnog gaat om een tropische storm, maar nog geen orkaan. Oleana gaf wel toe dat de situatie kan veranderen. “Dat betekent dat de dreiging kleiner kan worden, maar ook groter”, aldus Oleana.

Voorzorgsmaatregelen
Oleana was vrij concreet in het noemen van zaken die burgers nu al kunnen doen. Het gaat om zaken als het zorgen voor de aanwezigheid van voldoende drinkwater, eten en zaklantaarns, maar ook het opruimen van losliggende zaken in tuinen. Oleana riep burgers ook op elkaar te helpen daar waar nodig.
Daarnaast raadt Oleana burgers aan ervoor te zorgen dat mobiele telefoons goed opgeladen zijn en documenten eventueel waterdicht worden opgeborgen, mocht water toch het huis binnendringen of plotselinge evacuatie nodig zijn. Ook roept Oleana mensen op de applicatie ‘Disasterprep Bonaire’ te installeren op de mobiele telefoon.

Toch wordt wellicht op woensdagochtend pas duidelijk welke maatregelen nog meer zullen worden genomen. Een hot item daarbij is bijvoorbeeld de eventuele sluiting van de scholen en ook winkels. Daarover wordt naar verwachting morgen meer bekend. “Naarmate de tijd vordert, hebben we ook meer informatie over het weersysteem. En daarmee kunnen we betere beslissingen nemen”, aldus Oleana.
De interim gezaghebber riep ook op tot voorzichtigheid met name op de zuidkant van het eiland. “Het gaat hier om een lager gelegen gedeelte van het eiland. Ik roep vooral bewoners in dat gebied op bedachtzaam te zijn op hoge golven en harde wind”. Ook riep Oleana kitesurfers en andere watersporters op vanaf morgen na het middaguur te stoppen met sporten. “Ik snap dat het leuk kan lijken als je bij hardere wind of hogere golven dingen kunt doen die anders niet kunnen, maar pas hier voor op. Het belangrijkste is veiligheid en voorkomen dat mensen hun leven in gevaar brengen.

KNMI
Opvallend is dat het OLB zich bij haar beslissingen in sterke mate laat leiden door het KNMI. “Wij letten op de adviezen van het KNMI”, aldus Oleana. De plaatsvervangend gezaghebber gaf aan dat er veel bronnen van informatie zijn, maar dat het KNMI officieel verantwoordelijk is voor de situatie op de eilanden. “En daar gaan wij op af”, aldus Oleana.

Vanavond komt het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) bijeen om nadere beslissingen te nemen over maatregelen voor als de situatie dreigender wordt.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo