Nieuws van Bonaire

Ondanks stilte rond Sunset Beach Resort zijn de problemen nog geenszins opgelost

KRALENDIJK- Het mag de laatste dagen stil zijn rondom het omstreden ontwerp van het Sunset Beach Resort, maar de problemen zijn nog geenszins opgelost. Dat begrijpt Bonaire.nu uit gesprek met verschillende partijen. 

Hoewel binnen het bestuurscollege de bemiddelingspoging nog in volle gang is, wijzen insiders er op dat er fundamenteel niks verandert aan de aanvraag en de specificaties van zowel het totale bouwwerk als de onderdelen daarvan. 

1200

Architect Rene Jacobs zegt desgevraagd dat, alle andere geluiden ten spijt, het resort op verschillende punten gewoon niet aan de vereisten voldoet. “De gebouwen zijn te hoog. Dat zou op zich nog niet zo’n probleem zijn, maar in deze specifieke situatie wel, omdat de gebouwen op minimale afstand van de perceelsgrenzen staan en een belemmering voor beide buren vormen. Bovendien wordt bijna de hele kavel volgebouwd met te hoge gebouwen”, zegt Jacobs. 

Volgens Jacobs zijn ook de afstand tussen enkele spiltrappen en de perceelsgrenzen veel te klein. Daarnaast staan de gebouwen te dicht bij het water en is er sprake van veel te weinig parkeerplaatsen voor de gebouwen en de activiteiten die op het terrein plaats zullen vinden. 

Kwaliteit

De bedenkingen vanuit bouwkundig oogpunt, zoals verwoord door Jacobs, zijn echter niet de enige bezwaren tegen het Resort. De plannen druisen duidelijk in tegen het officiële beleid, zoals aangenomen in de Eilandsraad, dat hotels maximaal 100 kamers zou moeten hebben. Het ontwerp van het Resort gaat nu uit van zo’n 250 kamers. 

Maar ook de kwaliteit van de kamers is onvoldoende. Gedeputeerde Hennyson Thielman gaf recent in de Eilandsraad nog aan dat het hotel, beoordeeld op de uitwerking en afwerking met moeite drie sterren zou behalen. Dat beeld wordt bevestigd door externe deskundigen “De grootste slaapkamers in de tweekamerappartementen zijn zó klein dat een tweepersoonsbed met een breedte van 1,8 m er niet in past. Althans niet als je om het bed heen wilt kunnen lopen, wat toch mag worden gezien als een minimum vereiste voor hoogwaardige verblijfsfaciliteiten”, aldus betrokken deskundige.  

Bestemmingsplan

PDB-leider Clark Abraham ziet ook diverse belemmeringen, noch afgezien van de kwaliteit of de grootte. “De afspraak was dat die terreinen, die door BOG zijn verkocht, zouden dienden voor hotel-ontwikkeling. Maar als we de plannen van Sunset Beach Resort bekijken, dan gaat het om de bouw van appartementen voor de verkoop. Een ontwikkeling van hele andere orde”, zo zegt de politiek leider.

Ondertussen blijft de vraag op basis waarvan de projectontwikkelaars zó zeker leken van hun zaak, dat zij -vooruitlopend op het vergunningentraject- al volop aan de slag gingen met de verkoop, zonder dat er nog maar een spade de grond in is gegaan voor de daadwerkelijk constructie en zonder dat er sprake is van een bouwvergunning.

Rocargo

Gezaghebber Edison Rijna kan of wil daarnaast nog steeds niet uitleggen waarom hij voorstander is van vergunningsverlening. “Ik mag er over stemmen, want er is geen sprake van een belangenconflict”, herhaalde Rijna steeds op vragen uit de eilandsraad. De starre houding van de eerste burger wekt verbazing op omdat het er steeds meer schijn van heeft dat hij zijn stem vóór niet kan of niet wil onderbouwen in het eilandelijke parlement. 

Deel dit artikel