Nieuws van Bonaire

Daisy Coffie van M21 wil weten waarom er geen landskind is gekozen voor leiden Flamingo Luchthaven

KRALENDIJK/DEN HAAG:  In een persbericht brengt de leider van M21, Daisy Coffie, een aantal aandachtspunten naar voren als het gaat om de nieuw benoemde directeur, Maarten van der Scheer.

‘Ik heb kennis genomen van de benoeming van een nieuwe directeur voor Bonaire International Airport – BIA. Het betreft een jongeman van 42 jaar. Ik oefen geen kritiek uit op de benoeming van deze 42-jarige Europees Nederlandse jongeman, omdat ik geloof dat hij gekwalificeerd is voor de functie. Waar ik het niet mee eens kan zijn, is het beleid dat gevoerd wordt met betrekking tot onze eigen lokale mensen. Ik vraag mij af of niemand van onze mensen op Bonaire of van één van de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen of uit het buitenland voor deze functie heeft gesolliciteerd?”, vraagt Coffie. 

De politica wijst er op dat toen de hooggekwalificeerde Bonairiaan Michael Nicolaas directeur was en iedereen wist dat hij vanwege zijn leeftijd een tijdelijke benoeming had. “Waarom is er toen geen lokaal persoon aangetrokken om als ‘counterpart’ met hem mee te lopen om de benodigde vaardigheden, kennis en ervaring op te doen zodat die persoon de functie kon overnemen bij pensionering van Nicolaas? Waarom is er geen lokaal persoon naast Jos Hillen geplaatst als ‘counterpart’, zodat Hillen hem of haar kon voorbereiden op overname van de functie bij zijn afscheid?”, zijn vragen die Coffie naar voren brengt. 

Toelichting

“De jongeman die nu benoemd is, heeft ook het traject van studeren en werken afgelegd om vaardigheden, kennis en ervaring op te doen zodat hij goed voorbereid is om voor de functie geselecteerd te worden. Waren er binnen de BIA zelf geen capabele mensen die in de afgelopen periode voorbereid konden worden om de functie te bekleden? Dit zijn vragen die verdienen beantwoord te worden door de verantwoordelijke gedeputeerde en die zeker naar de eilandsraad moet komen om rekenschap af te leggen. Er rest mij nog één hoop. Ik hoop dat de benoeming van deze Europees Nederlandse jongeman niet voor onbepaalde tijd is. Want als dat het geval is, dan zou dit betekenen dat voor de komende 23 jaar de functie niet beschikbaar zal zijn voor onze lokale mensen, ervan uitgaande dat zijn pensioenleeftijd minimaal 65 jaar is”, aldus Daisy Coffie.

Touwtjes

Tot slot verklaart Daisy Coffie nadrukkelijk: ‘Ik hoop dat het beleid van BIA is dat deze jongeman een arbeidsovereenkomst krijgt van tussen de 3 à 5 jaar en dat als voorwaarde wordt gesteld dat naast hem een van onze eigen mensen als ‘counterpart’ benoemd wordt om de benodigde vaardigheden, kennis en ervaring op te doen, zodat als de arbeidsovereenkomst verlopen is, wij een van onze eigen mensen hebben die goed voorbereid is voor deze functie” zegt Coffie. 

Ook stelt de politica van de eenmansfractie dat het beleid waarvoor de partij pleit, niet alleen gelden voor de functie van directeur bij BIA, maar voor alle andere overheidsdeelnemingen en tevens voor de OLB-directies. “Het is onaanvaardbaar dat wij sleutelposities creëren voor mensen van buiten het eiland, terwijl onze eigen professionals aan de zijlijn moeten staan toekijken hoe ze buitengesloten worden. Dit kan en mag eenvoudigweg niet. Dit beleid moet fundamenteel veranderd worden. De ontwikkeling van ons eiland moet in de eerste plaats door onze eigen mensen gedragen worden. Zolang wij zelf nog niet over de geschikte mensen beschikken, kunnen wij hulp van buitenaf krijgen, maar het doel moet altijd zijn dat wij de touwtjes in eigen handen moeten nemen. Dát is waar M21 voor staat en daarom maken wij het verschil uit”, zegt Coffie. 

Deel dit artikel