Nieuws van Bonaire

Aruba mag starten met afbouwen salariskorting ambtenaren

ORANJESTAD- Het land Aruba mag starten met de afbouw van de salariskorting van 12,6%. Dat is besloten in de Rijksministerraad. Voor Curaçao en Sint-Maarten is er nog geen groen licht, zij kijken nog naar de voorwaarden. 

Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties wil Aruba, Curaçao en Sint-Maarten de ruimte bieden om de salariskorting af te bouwen. Zij is blij dat Aruba nu een eerste stap kan zetten. “Iedereen ziet dat de kosten voor levensonderhoud momenteel pittig stijgen. Dan is het logisch dat er ook gekeken wordt naar het afbouwen van de salariskorting. Het is mooi dat Aruba daar nu mogelijkheden voor ziet.”

Voor het afbouwen van de salariskorting heeft Nederland vier voorwaarden aangegeven: Het invoeren van de landsverordening normering topinkomens, het geld voor de gehele of gedeeltelijke afbouw moet binnen de eigen begroting worden gevonden, wanneer de salariskorting helemaal is geschrapt, mag er geen tekort op de begroting meer zijn tenzij er nieuwe onvoorziene omstandigheden zijn en de korting van 25% op de salarissen voor politieke ambtsdragers blijft vooralsnog in stand.

Ook is afgesproken dat de salarissen in de laagste schalen als eerste zullen stijgen, omdat die medewerkers het hardst worden getroffen door de stijgende kosten van levensonderhoud. 

Curaçao en Sint-Maarten

Staatssecretaris Van Huffelen verwacht dat Curaçao en Sint-Maarten binnenkort ook stappen gaan zetten om de salariskorting af te bouwen. Om tijdens het zomerreces niet te hoeven wachten tot een volgende Rijksministerraad is zij samen met de minister van Financiën gemachtigd om te beoordelen of aan de voorwaarden is voldaan en daarover een besluit te nemen.

Deel dit artikel