Nieuws van Bonaire

Maarten van der Scheer is de nieuwe directeur van Flamingo Airport Bonaire

KRALENDIJK – De Algemene Vergadering van Bonaire International Airport N.V. (“BIA”) heeft per 1 augustus 2022 de heer Maarten van der Scheer MSc BA, benoemd tot Directeur van de vennootschap. Hij volgt hiermee Jos Hillen op, die vanaf 1 juli 2019 de positie op interim basis heeft vervuld. De benoeming is op voordracht van de Raad van Commissarissen en volgt na een intensief en transparant selectieproces dat eind vorig jaar gestart is met ondersteuning van Deloitte.

Marco van de Kreeke, voorzitter van de Raad van Commissarissen feliciteert Maarten van der Scheer van harte met zijn benoeming tot directeur: “De Raad is bijzonder blij te kunnen aankondigen dat Maarten van der Scheer is benoemd als de nieuwe directeur van de luchthaven. Maarten is ervaren in het besturen in een bestuurlijk complexe omgeving waarin vele belangen spelen. Hij heeft allround luchthaven ervaring, sterke communicatieve vaardigheden en is een teambuilder die in staat is met het hele luchthaventeam en de vele stakeholders op Bonaire de airport verder te ontwikkelen. Wij kijken zeer uit naar zijn komst en wensen hem veel succes.”

Maarten van der Scheer (42) is werkzaam geweest bij Royal Schiphol Group en heeft ruim 15 jaar ervaring met bedrijfsvoering van luchthavens, zowel in het hart van de operatie als op strategisch niveau in het hoger management. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in de ontwikkeling en financiering van grote luchthavenprojecten. De heer Van der Scheer: “Het eiland en de luchthaven kunnen samen trots zijn op wat er in vele jaren is opgebouwd. Ik kijk er naar uit om in nauwe samenwerking met de partners op het eiland onze gezamenlijke doelen verder vorm te geven en ik ben verheugd om daar onderdeel van uit te mogen maken.” Maarten zal zich binnenkort met zijn gezin vestigen op Bonaire.

De Raad van Commissarissen spreekt haar welgemeende dank uit aan Jos Hillen, voor zijn inzet en inspanningen in de afgelopen jaren. Onder zijn leiding zijn belangrijke stappen gezet op het vlak van de veiligheid. Het door de ILT verleende Veiligheidscertificaat voor de maximale termijn van drie jaar is een duidelijk bewijs van een veilige vliegoperatie en een goed werkend safety management system. In een turbulente periode daarna, waarin Covid leidde tot sterk teruglopende passagiersaantallen en inkomsten, heeft BIA de organisatie in stand kunnen houden en de financiële gevolgen van de crisis kunnen minimaliseren dankzij een goede samenwerking met de hierbij betrokken ministeries in Den Haag. Verder zijn onder zijn leiding veel verbeteringsprojecten op de luchthaven uitgevoerd en heeft hij samen met alle collega’s de aanpak van een meerjaren onderhoudsprogramma ontwikkeld. Ook heeft hij de afgelopen jaren met veel ambitie leiding gegeven aan het proces om te komen tot een nieuw masterplan voor de luchthaven.

Herbenoemd

Marco van de Kreeke is door de Algemene Vergadering herbenoemd als Voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een tweede periode van drie jaar. Tenslotte is de Raad van Commissarissen verheugd dat de heer John Soliano bereid is gevonden om de functie van Secretaris van de RvC te aanvaarden.

De Raad van Commissarissen heeft het volste vertrouwen dat met deze benoemingen BIA in staat zal zijn om de vele uitdagingen waarmee de mondiale luchtvaart en luchthavens momenteel worden geconfronteerd het hoofd te bieden. De Raad zal zich blijven inspannen om de organisatie van BIA structureel te versterken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo