Nieuws van Bonaire

Groep huiseigenaren luidt de noodklok over voorgenomen verbod verblijfsreactie OLB

KRALENDIJK – Naar aanleiding van het eind mei verschenen bericht van het Openbaar Lichaam Bonaire dat zij het verbod op verblijfsrecreatief gebruik in een groot aantal wijken van het eiland wil gaan handhaven, heeft een grote groep huiseigenaren uit deze wijken, waaronder Sabadeco, Bona Bista, Santa Barbara, Sabal Palm, La Palma, Punt Vierkant en Belnem, nu een brandbrief aan de eilandsraad en het bestuurscollege van Bonaire gestuurd.

In de brief betogen de huiseigenaren dat instandhouding van en handhaving op het verbod zal leiden tot het wegvallen van veel accommodatie die essentieel is om kwalitatief hoogwaardige voorzieningen aan te kunnen bieden aan het soort toerist dat Bonaire graag zegt te willen. Daarnaast leidt instandhouding en handhaving van het verbod, volgens de groep niet tot een ruimer woningaanbod in de woningmarkt waarin krapte heerst, omdat de koop- en huursommen in deze wijken nagenoeg altijd 2 tot 3 keer hoger liggen dat het segment waarin de krapte heerst, namelijk tot $ 250,000 koopsom en $ 950 huur per maand.

Handhaven

De huiseigenaren stellen verder dat effectieve handhaving in alle gebieden waarvoor het verbod op verblijfsrecreatieve verhuur op dit moment geldt, een illusie is. Daarvoor ontbreekt eenvoudig de capaciteit, terwijl korte verblijfsperioden lang niet altijd ‘vakantieverhuur’ betreffen. Tenzij het gebied waarvoor het verbod geldt, wordt teruggebracht tot behapbare proporties in die gebieden waar het verbod op verblijfsrecreatieve verhuur er, vanwege de koopsom- en huurprijsniveaus, daadwerkelijk toe doet, zal handhaving volgens de groep een wassen neus blijven.

Langer dan een decennium gedoogbeleid

Het OLB incasseert en behoudt al bijna 12 jaar, na het in werking treden van de huidige ROB (het bestemmingsplan van Bonaire), toeristenbelasting van deze eigenaren. Bovendien adverteert overheidsinstelling Tourism Corporation Bonaire (TCB) tot op de dag van vandaag met de vakantiehuizen van deze eigenaren, op haar website. Kopers van woningen in deze wijken mochten er op basis hiervan, vanuit gaan dat vakantieverhuur in deze wijken, ondanks het verbod in het ROB, werd toegestaan. De huiseigenaren, waaronder ook mensen uit de lokale middeninkomensklasse, zijn van de vakantieverhuur afhankelijk voor hun pensioen, inkomen of kostendekking.

Verzoek om liberalisatie bij herzien ROB

Om onder meer bovengenoemde redenen (de brief aan de eilandsraad en het bestuurscollege bevat er nog een aantal) brengt een verantwoord (ruimtelijk) beleid met zich mee dat verblijfsrecreatieve verhuur bij de herziening van het ROB wordt toegestaan in de gebieden waarom het in de brief van de huiseigenaren gaat. Daarmee zal het ROB dan aansluiten op de feitelijke situatie zoals die al meer dan een decennium is en de groep eigenaren verzoekt het OLB daarom in haar brief, hier dringend rekening mee te houden bij het vaststellen van het nieuwe ROB later dit jaar.

Lees hier het eerder verschenen artikel: https://bonaire.nu/2022/06/01/taskforce-moet-korte-termijn-verhuur-in-woonwijken-bonaire-tegengaan/

Lees hieronder de brief aan het OLB:

Deel dit artikel