Nieuws van Bonaire

Kabinet: Bonaire kan zelf ingrijpen op de woningmarkt, maar doet dat niet

Staatssecretaris Van Huffelen en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie op vrijdagmiddag. Foto: ABC Online Media

Caribisch Netwerk | Marit Severijnse & John Samson

KRALENDIJK – Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) erkent het probleem rondom betaalbare woningen op Bonaire, maar vindt dat de lokale bestuurders zelf tot nu toe te weinig maatregelen hebben genomen. Het kabinet wil nu naar alle opties kijken voor ‘de gewone Bonairiaan’.

Het eiland is volgens veel inwoners en bezoekers in de negatieve zin veranderd, omdat het ‘volgebouwd’ zou zijn met villa’s en vakantieverblijven. Bonairianen kunnen zelf moeilijker aan een woning komen, omdat de huizen fors duurder zijn geworden.

De minister roept de gemeentepolitiek op om zelf ook maatregelen te nemen op Bonaire. “Je bent en je kúnt gewoon de baas zijn op je eigen eiland, maar dan moet je het wel doen”, reageert minister De Jonge tegenover Caribisch Netwerk. 

‘Stel heldere regels’
“Als je vindt dat er bijvoorbeeld geen woningen mogen worden onttrokken aan de lokale huurmarkt, om ze aan toeristen te verhuren, maak dan die huisvestingsverordening waarin je dat gewoon ook regelt”, vindt minister De Jonge.

Rocargo

“Stel heldere regels wat je gebouwd wilt hebben. Als je vindt dat dertig procent beschikbaar moet zijn voor sociale huur, doe dat dan. Maak afspraken daarover.”

‘Prioriteit kabinet ligt bij de gewone Bonairiaan’
De minister vindt dat het hoog tijd is dat de politiek nu gaat ‘zorgen dat je er bent voor de gewone Bonairiaan’. “Een huis is echt de basis van je bestaanszekerheid. En ik denk dat dat op het gebied van wonen momenteel echt onder druk staat, dus dat is echt de eerste prioriteit.”

Volgens De Jonge worden vanuit het kabinet alle opties (opnieuw) bekeken voor bouwen en wonen op het eiland, waaronder meer sociale huurwoningen, betaalbare huizen voor de middeninkomens, woningbouwcorporaties helpen en betere mogelijkheden voor een hypotheek.

Kabinet geeft bestuurders Bonaire tik op de vingers
“Het eiland is echt in trek bij nieuwkomers sinds het in 2010 een bijzondere gemeente van Nederland werd. En het is niet alleen in trek om daar vakantie te gaan vieren, maar ook om daar een huis te hebben”, vertelt politiek verslaggever John Samson. “Je hoort er op straat en feestjes opvallend vaak de kritiek dat het eiland een soort bezit is geworden van de Europeanen. De beschuldigende vinger wijst al snel richting Den Haag.”“Daar is men wel gevoelig voor. Bij zowel het kabinet als bij Kamerleden hoor of merk je dat ze wat terughoudend willen zijn met het opleggen van regels, omdat ze anders vanuit de eilanden de beschuldiging krijgen van ‘koloniaal gedrag’. Een groot probleem is dat veel inwoners zich achtergesteld voelen ten opzichte van gemeenten in Europees-Nederland. Ze zitten niet bepaald te wachten op nog meer regels, wel op meer rechten.”“Het valt daarom op dat minister De Jonge nu tijdens de persconferentie de lokale politiek een flinke tik op de vingers geeft, omdat ze zelf te weinig zouden hebben gedaan op het gebied van wonen. Hij vindt dat het hoog tijd is dat het kabinet nu wel gaat ingrijpen om de gewone Bonairiaan aan een woning te helpen. Alle opties worden nu door de minister op tafel gelegd. Maar je hoort opnieuw die ene kanttekening: het moet wel in samenwerking met de lokale bestuurders.”

Amsterdam
In Europees-Nederland heeft bijvoorbeeld Amsterdam een woonplicht ingesteld voor nieuwe huizenkopers. De gemeente wil voorkomen dat mensen met geld woningen gaan opkopen om geld mee te verdienen.

Daarnaast hebben ze AirBnb gereguleerd: je kunt met een vergunning jouw woning maximaal dertig dagen per jaar aan toeristen verhuren. Je moet er zelf wonen én je moet van tevoren een melding maken bij de gemeente. Houd je je niet aan de regels? Dan kan je een boete krijgen: tussen 8.700 en 21.750 euro.

Kabinet wil vaker op eilanden zijn
Minister De Jonge heeft deze week voor het eerst een werkbezoek gedaan aan de drie Caribische gemeenten Saba, Sint-Eustatius en Bonaire. Dat deed hij samen met staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering).

Het kabinet wil vaker op de eilanden zijn, om zo vooral met betrokken inwoners zelf te praten over hun problemen en wensen. “Als je hier niet bent, dan zie je niet wat de kern van de problematiek is en kun je ook niet de juiste stappen zetten die ontzettend nodig zijn”, vertelt Van Huffelen aan correspondent Marit Severijnse.

Volgende week is staatssecretaris Maarten van Ooien (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op Bonaire en Sint-Eustatius om over gezondheid en huiselijk geweld te praten.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo