Nieuws van Bonaire

Bonaire Brandstof Terminals en Curoil gaan samen moderne brandstofterminal neer zetten

KRALENDIJK – Bonaire Brandstof Terminals (BBT) en Curoil gaan samenwerken bij de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe brandstofterminal nabij Bonaire International Airport. Op 13 juni tekenden bestuurders van beide organisaties hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe terminal moet uiterlijk in 2025 in gebruik worden genomen.  

De nieuwe Airport Terminal moet zorgen voor een veilige aanlanding en opslag van brandstoffen. Bovendien draagt de nieuwe terminal bij aan veiligstellen van een betrouwbare energievoorziening op Bonaire. Eerder  waren er grote zorgen over de continuïteit van de energievoorziening, wat tot de oprichting van beleidsdeelneming BBT leidde. BBT is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en financiering van het project. De exploitatie en het onderhoud van de brandstofterminal komen in handen van Curoil, evenals de inkoop en distributie van de brandstoffen.  

Verduurzaming

Hoewel de verduurzaming van Bonaire de hoogste prioriteit heeft, blijven de komende jaren fossiele brandstoffen nodig voor de totale energievoorziening, onder andere voor het vliegverkeer en gedurende de windstille periodes in het najaar. Op dit moment is ook de elektriciteitsproductie ook nog grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Zo’n 30% van de elektriciteit op Bonaire wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. Naar verwachting zal dit aandeel echter snel stijgen. Een aantal partijen, waaronder BBT, werkt hier hard aan.  

Kleine en veilig

Gezien de ambitie om de energievoorziening op Bonaire in de nabije toekomst volledig te laten draaien op hernieuwbare bronnen en daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, zijn de plannen voor de Airport Terminal bescheiden. Zo moet de terminal van relatief klein formaat worden. In die zin is de nieuwe terminal niet te vergelijken met de BOPEC Terminal in het noorden van Bonaire. De Airport Terminal zal een voorraad benzine, diesel, kerosine en stookolie veiligstellen. Er wordt geen nieuwe pier gebouwd bij Airport, maar gebruik gemaakt van de bestaande pier. 

Rocargo

BBT is opgericht in april 2021 en volledig eigendom van de Nederlandse staat. BBT heeft als opdracht om Bonaire te voorzien van voldoende energie om te wonen, werken, leven én genieten. Door de brandstofvoorziening te organiseren en de verduurzaming van de energieproductie te stimuleren, voorziet BBT in haar doelstelling voor Bonaire.

Deel dit artikel