Nieuws van Bonaire

Mest van Sargassum zeewier leidt tot meer schadelijke stoffen in groenten

KRALENDIJK- Een gezamenlijk experiment van WWF-Mexico en STINAPA Bonaire heeft uitgewezen dat groenten die zijn geteeld in grond verrijkt met sargassum hogere niveaus van arseen en cadmium bevatten, zware metalen die giftig kunnen zijn voor mens en dier. Onderzoekers waarschuwen dat sargassum beter niet gebruikt kan worden als aanvulling op veevoer, noch als meststof voor verbruiksgoederen totdat nader onderzoek is verricht.

Sargassum is een drijvend bruin zeewier dat verschillende belangrijke ecologische rollen speelt. Hoewel sargassum van nature voorkomt, als gevolg van verschuivende oceaanstromingen en toegenomen vervuiling, ervaart de Atlantische Oceaan episodische sargassumbloei. Sinds 2011 heeft het Caribisch gebied verschillende belangrijke sargassum-evenementen meegemaakt, die hebben geleid tot een aantal sociale, ecologische en economische problemen, met name in de horeca en de visserij. De instroom van Sargassum bedreigt de toch al kwetsbare koraalriffen, mangroven en zeegrasvelden.

Studie

Om de impact van verwijderd sargassum beter te begrijpen, onderzocht een  projectteam van WWF-Mexico en STINAPA Bonaire of met sargassum verrijkte meststof een snellere zaadontwikkeling bevorderde en of er zware metalen in de groenten na de oogst konden worden gedetecteerd. Er zijn twee bloembakken gebruikt, één gevuld met 50/50 gedroogde sargassum en potgrond en één met alleen potgrond.

Hoewel er over het algemeen geen significante fysieke verschillen (vorm of hoeveelheid groenteproductie) leken te bestaan ​​tussen planten die met of zonder de aanwezigheid van sargassum werden gekweekt, bleek uit monsters die in het laboratorium van de Radboud Universiteit werden geanalyseerd dat arseengehaltes hoger waren in groenten die in de grond werden gekweekt met sargassum.

Om precies te zijn bevatte paksoi 37 keer, courgette 21 keer, spinazie 4 keer en aarde 13,5 keer meer arseen dan hun tegenhangers die in gewone potgrond werden gekweekt. Cadmiumgehaltes waren ook hoger in planten die werden gekweekt in met sargassum verrijkte grond, waarbij chemische analyse aantoonde dat paksoi 2,5 keer, courgette 3 keer, spinazie 1,3 keer en grond 2,7 keer de hoeveelheid cadmium bevat dan monsters zonder sargassumverrijking.

Gevolgen

De gevolgen voor de gezondheid van deze bevindingen zijn nog onduidelijk. Arseen kan verschillende vormen aannemen, namelijk organisch en anorganisch, waar de organische niveaus veel hoger kunnen zijn voordat negatieve effecten bij mensen worden waargenomen. Opgemerkt moet worden dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) nog geen officiële drempels heeft vastgesteld voor arseen. 

Het EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (CONTAM) publiceerde in 2010 gegevens waaruit bleek dat er geen ‘veilige’ niveaus van arseen bestaan. Langdurige inname van anorganisch arseen is in verband gebracht met huidlaesies, kanker, ontwikkelingstoxiciteit, neurotoxiciteit, hart- en vaatziekten, abnormaal glucosemetabolisme en diabetes (CONTAM, 2010). Er is meer onderzoek nodig om de effecten van deze hogere niveaus van zware metalen en de langetermijneffecten bij inname te begrijpen.

Deel dit artikel