Nieuws van Bonaire

Openbaar Ministerie organiseert workshop over afpakken crimineel vermogen

KRALENDIJK – In de week van 30 mei tot en met 3 juni 2022 heeft het parket in eerste aanleg Curaçao de “Afpakweek” georganiseerd.

In deze week is afpakken van crimineel vermogen in al haar facetten, van inbeslagneming tot ontneming, aan bod gekomen door middel van onder meer workshops. Ook zijn “afpaktargets” per OM taakaccent vastgesteld.

De doelstelling is simpel en doeltreffend: “Verstoor de criminele industrie door op innovatieve en integrale wijze crimineel verkregen vermogen af te pakken en geef daarbij een helder signaal aan de samenleving af dat misdaad niet loont”.

Afpakteam

Sinds 2015 is in Curaçao ook het Integrale Afpakteam Kòrsou (IAK) actief. Dit team heeft in de eerste jaren veel resultaat opgeleverd, echter zijn de resultaten de laatste jaren sterk verminderd. De belangrijkste oorzaak daarvan is het in toenemende mate ontbreken van personele capaciteit.

In het begin van dit jaar is het Afpakteam ontmanteld, om in gedecentraliseerde vorm door te gaan bij de verschillende diensten werkzaam in de rechtshandhaving.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo