Nieuws van Bonaire

Toeslagen onderstand en kinderbijslag per 1 juli omhoog

KRALENDIJK – Op 9 juni 2022 wordt de ministeriële regeling gepubliceerd met de nieuwe bedragen voor de kinderbijslag en onderstand die de RCN-unit SZW vanaf 1 juli zal verstrekken. Hiermee krijgen gezinnen met kinderen en onderstandsgerechtigden die zelfstandig wonen vanaf juli een hoger bedrag. 

De komende jaren zal het wettelijk minimumloon naar het ijkpunt voor het sociaal minimum toegroeien, waarbij de onderstand meegroeit. Voor alleenstaanden en paren die zelfstandig wonen staat de onderstand nog niet in de gewenste verhouding ten opzichte van het wettelijk minimumloon. Daarom wordt zowel de toeslag zelfstandig wonen als de toeslag gezamenlijke huishouding in de onderstand per 1 juli 2022 verhoogd naar 109 USD per twee weken op Bonaire, 132 USD op Sint Eustatius en naar 130 USD per twee weken op Saba. Hiermee komt de hoogte van de onderstand uit op 62,5% van het wettelijk minimumloon voor alleenstaanden en 85% van het minimumloon voor paren die zelfstandig wonen.

1200

Kinderbijslag

Ook de kinderbijslag wordt per 1 juli 2022 opnieuw verhoogd met 10 USD tot 99 USD per maand op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hiermee is het bedrag aan kinderbijslag in Caribisch Nederland op een gelijkwaardig niveau ten opzichte van het gemiddelde bedrag aan kinderbijslag in Europees Nederland. Op 1 januari 2023 volgt nog een verhoging met 10 USD. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo