Nieuws van Bonaire

Ingezonden brief: Uitspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht

Door Astrid Duyff

Deze variant op een bekende beeldspraak is van toepassing op hetgeen minister Wiersma vorige week vertelde tijdens zijn afsluitende persconferentie. De kern van zijn betoog was dat er geen scholen voor speciaal onderwijs op Bonaire nodig zijn omdat de reguliere scholen kinderen met complex gedrag, zoals kinderen met autisme, voldoende kunnen begeleiden en er een heel goed netwerk van expertise op het eiland is. Ook stelde hij vast dat ouders het lastig vinden om hulp te accepteren.

Je kunt het de minister niet kwalijk nemen dat hij deze stelling inneemt. Het is immers onmogelijk om de onderwijssituatie van de drie BES-eilanden in één week te doorgronden. Maar wat ik wél had mogen verwachten is dat hij zich wat minder stellig had uitgelaten. Uit eigen ervaring weet ik namelijk dat veel scholen op Bonaire kinderen met ingewikkeld gedrag, zoals bijvoorbeeld autisme, niet goed kunnen begeleiden en laten leren. Dat kun je die scholen overigens niet kwalijk nemen. Hun leerkrachten zijn er veelal niet voor opgeleid en geschikte leermiddelen ontbreken vrijwel altijd. Ook externe expertise werkt onvoldoende omdat de klassen op reguliere scholen te gewoon zijn voor deze leerlingen.  

Wat me van de minister tegenvalt is dat hij de verantwoordelijkheid voor het vraagstuk deels bij de ouders neerlegt. Dat is ongepast. Alle kinderen hebben namelijk recht op passend onderwijs, niet alleen in Europees Nederland, ook hier in Caribisch Nederland. Wanneer ouders een passende school voor hun kind niet willen accepteren, is het de taak van overheid, scholen en ondersteuners hen ervan te overtuigen dat dit specialistische onderwijs het beste is voor hun kind. Dat welwillende ouders er op dit moment voor moeten betalen, is natuurlijk sowieso een kwalijke zaak. Het is dan ronduit stuitend dat leerplichtambtenaren in dat soort gevallen de kinderen een ontheffing van de leerplichtwet (moeten) geven. 

In Nederland bestaan ondanks de wetgeving passend onderwijs, nog steeds scholen waar kinderen met autisme door gespecialiseerde leerkrachten worden begeleid in hun ontwikkeling en hun leren. Zowel in het primair als voortgezet onderwijs. Dit type scholen zou op Bonaire niet nodig zijn? Kom op minister, geloof je het zelf?

Het gevolg van het ontbreken van een gespecialiseerde vorm van onderwijs voor deze groep kinderen op Bonaire heeft geleid tot het particuliere initiatief Het Koraal, een school die niet door de overheid wordt bekostigd en waarvoor de ouders een behoorlijke eigen bijdrage moeten betalen, een bijdrage die overigens veel malen lager is dan de overheid per leerling betaalt. Het gevolg van ontbrekend bekostigd passend onderwijs voor deze groep kinderen is, dat er op Bonaire veel kinderen thuis zitten en geen onderwijs krijgen. Niemand weet precies om hoeveel kinderen het gaat, een gebrek aan samenwerkende instanties.

Eén ding staat vast, alle kinderen hebben recht op passend onderwijs. Ook op Bonaire. Dat is vastgelegd in een verdrag van de Verenigde Naties. Of ze ingewikkeld gedrag vertonen of ouders hebben die zich tegen een speciale vorm van onderwijs verzetten of het niet kunnen betalen, doet er niet toe. Alle kinderen hebben recht op onderwijs. De minister had zich daar wat meer bewust van mogen zijn tijdens zijn persconferentie. In zijn voordeel telt dat hij pas in dienst is en gelukkig nog wat tijd heeft om zich te revancheren. Want je achter ouders verschuilen is echt een zwaktebod!

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo