Nieuws van Bonaire

Gedeputeerde Den Heyer blij met groen licht voor Papiamentstalige Koksopleiding

KRALENDIJK – Gedeputeerde Nina den Heyer is blij dat de Tweede Kamer er vandaag mee heeft ingestemd de Scholengemeenschap Bonaire toe te staan onder andere de koksopleiding MBO 3 en 4 ook in het Papiaments te mogen aanbieden. “Hiermee wordt gehoor gegeven aan een breed levende wens in onze gemeenschap, maar ik zie het ook als een zekere erkenning voor onze taal”, aldus Den Heyer.

Het is alweer 3 jaar geleden dat de SGB het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benaderde. Er bleek een wetwijziging nodig, waarna ook de Tweede Kamer veel tijd nodig had om een standpunt te bepalen. “Het heeft langer geduurd dan gehoopt, maar gelukkig heeft een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer vandaag voor gestemd. Dat is goed nieuws voor koks die bij hun werkgever promotie willen maken en werkgevers in de horeca die nu nog vaak arbeidskrachten uit het buitenland moeten halen. Het is voor ons allemaal een win-win situatie.”

Belangrijk

De Papiamentstalige koksopleiding is niet de enige ‘taalstrijd’ die de gedeputeerde voert. “De discussie hierover heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk het is dat ons Papiamentu wordt opgenomen in het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Dat is nodig om het Papiaments erkend te krijgen als een volwaardige taal die bescherming verdient. De regering heeft toegezegd haar best te zullen doen dat voor elkaar te krijgen. Ik hou de vinger aan de pols om er vaart in te houden”, aldus Den Heyer.

“Er worden op Bonaire meerdere talen gesproken, maar het Papiaments is de taal die ons met elkaar verbindt. Om die reden hebben wij met het kabinet afgesproken een organisatie in het leven te roepen die zich gaat inzetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het Papiaments. Daarnaast streven wij ernaar dat in 2030 alle kinderen bij het verlaten van de basisschool de taal goed beheersen.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo