Politiek & Bestuur

Democratische Partij wil ALLE documenten zien die opmaat vormden voor conflict Sunset Beach Resort

KRALENDIJK- De Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) heeft een scherpe brief verstuurd aan gezaghebber Edison Rijna in verband met de ontstane bestuurscrisis rondom de vergunningverlening voor het Sunset Beach Resort. 

Niet alleen spreekt de partij haar verbazing uit over de ontstane patstelling binnen het bestuurscollege, maar ook vraagt zij de nodige documenten op, die licht kunnen werpen op de achtergrond van de gerezen problemen. 

“Met enige verbazing, maar des te meer verontrusting hebben wij in de media kennisgenomen van een op woensdag 18 mei jl. ontstane, om het term ‘veroorzaakt’ te vermijden, patstelling in het Bestuurscollege” aldus de PDB.

De rode partij zegt dat zij begrijpt dat het conflict haar oorsprong heeft in een verzoek van een ontwikkelaar vrijgesteld te worden van bepaalde bepalingen uit het  ’Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire’ (ROB). Concreet gaat het, stelt de partij, om maximale bouwhoogte en goothoogte alsook de in het ‘Strategisch Toeristisch Plan’ vastgestelde beleid. Dat beleid, zo roept de PDB in herinnering, zou gericht zijn op het aantrekken van meer ‘Boutique Hotels’ van maximaal 60 tot 100 kamers.

“Wat ons verbaast, is dat er in het college een meerderheid van de gedeputeerden zich hebben uitgesproken tegen het verzoek(en) voor vrijstelling – twee tegen één – maar dat u ervoor heeft gekozen om een politiek standpunt in te nemen en mee te stemmen inzake dit verzoek tot afwijking danwel vrijstelling van bestaand beleid, waardoor de stemverhouding in het College is komen te staken”, schrijft de PDB in haar brief van maandag. 

‘Bestuurloos’

De oppositiepartij wijst er ook op dat sinds de bewuste vergadering, het bestuurscollege niet meer heeft vergaderd. “Hiermee is Bonaire praktisch bestuurloos, stelt de brief die is ondertekend door partijleider Clark Abraham en raadslid Rolanda Helburg-Makaai.

De rode partij wijst er in haar brief ook op dat, ondanks de ernstige bestuurscrisis, de Eilandsraad tot op heden geen bericht anders verklaring van het College noch van Rijna als diens voorzitter heeft mogen ontvangen. 

Afwezig

De PDB klaagt er ook over de gezaghebber Rijna afwezig was op de eilandraadsvergadering van afgelopen dinsdag, 24 mei. De partij wijst er op dat zij een verzoek had ingediend voor de aanwezigheid van het voltallige bestuurscollege, waaronder Rijna zelf als voorzitter. 

“Met verbazing moesten wij kennis nemen van het feit dat van het College alle gedeputeerden aanwezig waren met u als enige afwezige, terwijl u een aanzienlijk aandeel alsook verantwoordelijkheid heeft in de ontstane bestuurscrisis” stelt de PDB nu. 

De partij wijst er ook op dat de ontstane Bestuurscrisis niet kan en niet mag voortduren. “De samenleving heeft recht om te weten wat het bestuur doet en verkiest en met welke argumenten. Wat zijn de argumenten die worden aangedragen voor het vrijstellen van al gesteld beleid en wat is het ‘bijzonder geval’ dat het Bestuurscollege bij het geven van de vrijstelling overweegt.

“Als de trend is van het gedogen en het geven van vrijstellingen zonder dat daar overwegingen vanuit algemeen belang tegenover staan, wordt de uitzondering de regel en zal willekeur zegevieren, wat op zijn beurt het algemeen belang schaadt. Onze fractie acht deze gang van zaken als dermate zorgwekkend dat wij middels artikel 18 lid 2 wolBES mede artikel 13 lid 1 Reglement van Orde een verzoek indienen voor buitengewone Raadsvergadering” vervolgt de PDB haar brief. 

Documenten

De partij wil nu onder meer alle stukken ontvangen die te maken hebben met de verlening van een vergunning voor de ontwikkeling van Kavel C op het terrein van het voormalig Sunset Beach Resort. Daarnaast wil de PDB ook inzage in het zogenaamde Development Agreement tussen Bonaire OverheidsGebouwen [B.O.G.] en koper van het terrein. Daarnaast wil de PDB een overzicht van alle besluiten, correspondentie alsook uitspraken, zowel schriftelijke als mondeling, van en  jegens het Bestuurscollege dan wel de Gezaghebber in hun rol als vertegenwoordiger van de aandeelhouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders [AvA] van Bonaire Holding Maatschappij NV [BHM] of diens dochteronderneming, Bonaire Overheidsgebouwen NV inzake de verkoop en/of ontwikkeling van Kavel C te terrein van voormalig Sunset Beach Resort, vanaf januari 2018;

De PDB zegt te verwachten dat gezaghebber Rijna, conform de bepalingen van het Reglement van Orde, binnen zeven dagen een antwoord uit zal doen gaan. 

Deel dit artikel