Nieuws van Bonaire

BSN en DigiD voor Caribisch Nederland komen, maar het duurt nog wel even

DEN HAAG – Inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen een BSN-nummer en een daaraan gekoppelde DigD, maar het traject daarvoor kan nog wel even duren. Dat is af te leiden uit de brief die staatsecretaris Alexandra van Huffelen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

DigiD biedt toegang tot diensten van overheidsorganisaties en publieke dienstverleners. Maar toekenning ervan gebeurt op basis van een burger servicenummer, een zogenaamde BSN-nummer.

De drie eilanden hebben dat niet. In Caribisch Nederland wordt gebruik gemaakt van een ander systeem voor de bevolkingsadministratie en die sluit niet aan op het Nederlandse systeem en op privacynormen die wettelijk gelden in Europees Nederland.

In overleg met het bestuur van de drie Caribische eilanden is de staatssecretaris gestart met benodigde werkzaamheden om in ieder geval het BSN in te kunnen voeren in Caribisch Nederland.

Daarvoor zijn diverse wetswijzigingen nodig. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond het op dit moment toekennen van het Europees Nederlandse BSN aan burgers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba niet automatisch zal leiden tot bruikbaarheid van het nummer voor diensten in Caribisch Nederland.

Daartoe zou namelijk bijvoorbeeld ook de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, die het gebruik van het nummer regelt, van overeenkomstige toepassing moeten worden verklaard in Caribisch Nederland.

Dat is ook een van de aspecten die Van Huffelen meeneemt bij de geplande invoering van het BSN in Caribisch Nederland, zodat nummers niet alleen kunnen worden toegekend, maar ook gebruikt.

Naast aanpassing van wet- en regelgeving zullen ook ICT-systemen moeten worden aangepast en de identiteitskaart BES worden vervangen. De planning van al deze stappen wordt na aankomende zomer aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Deel dit artikelRocargo