Nieuws van Bonaire

Overheid Saba tekent intentieovereenkomst met pensioenfonds over ontwikkeling kinderopvang

Gezaghebber Jonathan Johnson (l) en Walter Blijleven ven van PMCN tekenen de overeenkomst

THE BOTTOM, SABA- Het Openbaar Lichaam Saba (OLS) en de Participatiemaatschappij Caribisch Nederland (PMCN) van het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) hebben op 20 mei jl. een intentieverklaring ondertekend om een gezamenlijke ontwikkeling van kinderopvang op Saba te verkennen.

Met de Letter of Intent hebben partijen hun intentie bevestigd om op korte termijn een mogelijke samenwerking aan te gaan in de vorm van een investeringsovereenkomst. Op basis van deze overeenkomst zal PMCN mogelijk een nieuwe kinderopvang op Saba ontwerpen, bouwen en financieren.

Het openbaar lichaam Saba is bezig met de aankoop van het nog onontwikkelde terrein voor de bouw van een hoognodige kinderopvang, waarin zowel het Laura Linzey Daycare Centre als de buitenschoolse opvang van de Saba Girls and Boys Sports Society zal worden ondergebracht.

Business case

Het Openbaar Lichaam Saba en de PMCN zullen een mogelijke businesscase en juridische structuur verkennen, waaronder, maar niet beperkt tot, de optie van erfpacht aan PMCN voor een duur van minimaal 20 jaar. In de investeringsovereenkomst zullen ook de afspraken over de exploratie, onderhoudskosten en de terugverdientijd worden opgenomen.

De intentieverklaring is op Saba ondertekend door gezaghebber Jonathan Johnson en PMCN-directeur Walter Blijleven.

Deel dit artikel