Nieuws van Bonaire

Greenpeace voorziet ernstige gevolgen klimaatverandering op Bonaire

Foto: Marten van Dijl/Greenpeace

KRALENDIJK- De Greenpeace-organisatie voorziet ernstige gevolgen van klimaatverandering op Bonaire. Dit staat nader beschreven in een speciaal Greenpeace-rapport op Bonaire ‘Futuro di Boneiru’.

“Net als de andere Caribische eilanden in het Nederlandse koninkrijk is Bonaire een van de eilanden waar we ons steeds meer zorgen over moeten maken. Bonaire is een laaggelegen eiland, hierdoor kan zeespiegelstijging een enorme impact hebben”, aldus de organisatie.

Het rapport merkt op dat Bonaire een unieke koraalrand heeft die het eiland omcirkelt. “Het belang van het koraalrif voor Bonaire wordt vaak benadrukt, met betrekking tot de lokale biodiversiteit, culturele identiteit en economie. Maar als we het hebben over de toekomst van Bonaire, moeten we onderstrepen dat het koraal ook als beschermende buffer fungeert tegen steeds hogere stormgolven door de stijgende zeespiegel”.

De natuurorganisatie merkt op dat koraal een levende golfbreker is en van het grootste belang voor de bescherming van Bonaire, maar het is precies de klimaatverandering die een grote bedreiging vormt voor koraalriffen over de hele wereld.

Sneller

Greenpeace merkt ook op dat uit een onderzoek van het KNMI in mei 2022 bleek dat de zeespiegel rond Bonaire en naburige eilanden sneller zal stijgen dan gemiddeld in de rest van de wereld. “Dit zal leiden tot vaker extreme waterstanden, bijvoorbeeld als er een storm voorbij komt. Inwoners kunnen dan verder landinwaarts te maken krijgen met overstromingen, binnendringen van zout water en kusterosie. Hierdoor zullen sommige delen van de eilanden onbewoonbaar worden. Ook zullen stranden onder water verdwijnen, wat ook een grote impact heeft op het toerisme.

Greenpeace citeert het KNMI: ‘De volgende generatie eilandbewoners komt in een heel ander landschap terecht’.

Extreem weer

Naast de zeespiegelstijging en de achteruitgang van het koraalrif, kan Bonaire ook een veranderend klimaat verwachten met extremer weer. Droogte zal een serieus probleem worden. Als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2 graden, is de verwachting dat er de komende decennia een dalende trend zal zijn in de regenval in het Caribisch gebied in de maanden juni, juli en augustus. Bovendien zullen er meer ernstige agrarische en ecologische droogtes in de regio.

Door de combinatie van minder regenval, meer droogtes en een steeds warmer klimaat op Bonaire, zal ook de biodiversiteit op het eiland veranderen. Bonaire gaat steeds meer op een woestijn lijken. In het Caribisch gebied worden vaker en sterkere hittegolven verwacht.

Specifiek voor Bonaire zijn hier geen gegevens over beschikbaar, maar in de regio is wel een duidelijke trend gaande. In Grenada “geven prognoses aan dat er in de jaren 2060 ‘hete’ dagen zullen zijn op 33-66% van de dagen en tegen de jaren 2090 op 41-89% van de dagen.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo