Nieuws van Bonaire

Havendienst Bonaire rekent onterecht loodsgeld voor schepen die zij niet loodst

Bonaire heeft een schrijnend tekort aan loodsen, waardoor schepen zelf maar de haven in lopen. Ze moeten wel loodsgeld betalen. Onterechte kosten voor de scheepvaart zo oordeelt de Port of Amsterdam International.

Die deed onderzoek naar het havenbeheer in Caribisch Nederland in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De resultaten daarvan staan in een verkennend adviesrapport. Daarmee moet de maritieme wetgeving in Caribisch Nederland op termijn vernieuwd worden.

1200

Loodscapaciteit

De loodsdienst wordt door twee loodsen geborgd. Die draaien elk diensten van 7*24h. Bij gebrek aan capaciteit wordt een loods vanuit Curaçao ingevlogen om waar te nemen.

Formeel zijn alle schepen die Bonaire aanlopen verplicht om gebruik te maken van loodsdiensten en om deze te betalen, onafhankelijk van hun bekendheid met het eiland en de haven; er is geen mogelijkheid voor ontheffing van loodsplicht en loodsgeld.

Dit geldt dus ook voor de (kleinere) schepen die meerdere keren per week de bevoorrading van het eiland verzorgen vanuit Curaçao. In de praktijk blijkt dat het beloodsen van deze schepen een te groot beslag legt op de beloodsingscapaciteit van het eiland en onnodige vertraging in het logistieke proces introduceert.

Deze schepen lopen in de praktijk zonder loods de haven binnen, maar betalen wel het verplichte loodsgeld. Dit introduceert volgens de onderzoekers onterechte kosten in de logistieke keten van het eiland.

Sleepdiensten

Tot de sluiting van BOPEC in 2018 werden de sleepdiensten verzorgd door sleepboten die in dienst waren van de BOPEC-terminal. Met het wegvallen van de regelmatige scheepvaart verkeer en daarmee markt voor sleepdiensten is de levering van sleepdiensten op Bonaire onzeker geworden.

Momenteel worden de sleepdiensten geleverd door een sleepboot van KTK, die op Bonaire gestationeerd is vanuit Curaçao. Maar er is te weinig scheepvaart aanbod om een rendabele en regelmatige sleepdienst op Bonaire te verzorgen.

De kosten voor incidentele sleepdienstverlening zijn hoog en weerhouden schepen van het gebruiken van sleephulp bij aan- en ontmeren in de haven. Dit vermindert de aantrekkelijkheid van het eiland voor sommige cruise schepen en vermindert de bereikbaarheid van het eiland voor goederen als een schip door harde of ongebruikelijke wind niet voldoende veilig kan afmeren. Deze schepen wachten dan
buitengaats tot er betere weersomstandigheden zijn.

Deel dit artikel