Nieuws van Bonaire

Abraham (PDB): aanbestedingsproces voor inning toeristenbelasting niet transparant verlopen

Abraham wil dat de eilandsraad alsnog wordt voorzien van alle relevante informatie als het gaat om de gunning. 

KRALENDIJK- Partijleider van de Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) is van mening dat het aanbestedingsproces voor een systeem voor inning van de nieuwe toeristenbelasting niet transparant is verlopen.

Dat zei Abraham tijdens een Openbare Vergadering van de Eilandsraad op dinsdagavond. Abraham hoopte van gedeputeerde Hennyson Thielman concrete antwoorden te krijgen, maar kwam wat dat betreft van een koude kermis thuis. 

Rocargo

Thielman kon namelijk de naam niet geven van het bedrijf dat uiteindelijk was geselecteerd om deze service te gaan leveren. “Ik zal aan TCB Directeur Miles Mercera vragen om daar informatie over te geven”, zei Thielman tot ergernis van Abraham. “Mag ik u eraan herinneren dat u als gedeputeerde van Toerisme de baas bent van de heer Mercera en niet omgekeerd?”, vroeg Abraham aan Thielman. 

Klacht

Abraham stelde zijn vragen onder meer naar aanleiding van een brief die advocatenkantoor Van Eps namens de Stichting Waddencard heeft gestuurd aan de Tourism Corporation Bonaire (TCB) en waarin de organisatie wordt beschuldigd van de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht niet in acht te hebben genomen. Saillant detail hierbij is dat er nog meer partijen zijn die zich door de TCB en indirect het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) onheus bejegend voelen als het gaat om deze specifieke gunningsprocedure. 

In elk geval twee partijen hebben daarbij het sterke vermoeden dat de TCB op oneigenlijke wijze gebruik heeft gemaakt van voorwerk die deze partijen hebben gemaakt, om de ontwikkeling van het systeem en de feitelijke inning op poten te zetten. 

Niet transparant

Ook binnen de eilandsraad bestaat irritatie over het feit dat er totaal geen duidelijkheid is over welke partij uiteindelijk is geselecteerd en op basis van welke criteria. “Ik kan u verzekeren dat dat objectief is gebeurd aan de hand van een beoordelingsmatrix”, zei Thielman, hoewel hij ook op dat punt geen concrete informatie aan kon rijken. 

Behalve gebrek aan informatie over de ontwikkeling van het systeem en de naam van de geselecteerde aanbieder is ook niet bekend welke prijsafspraken zijn gemaakt met de betrokken aanbieder. Het zou gaan om aanzienlijke kosten die wel in de tonnen per jaar zou kunnen lopen. 

Abraham wil nu van gedeputeerde Thielman alle informatie ontvangen, zoals de gunningscriteria die vooraf zijn gesteld, de totale lijst van aanbieders en ook informatie over de uiteindelijke keuze, als ook de inhoud van de afspraken die zijn gemaakt. 

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo