Nieuws van Bonaire

Opinie: Van opinies, affaires en een reactie

Koloniaal gebouw in Kralendijk, foto: Inge Poorthuis

Door Auke van der Berg

De korte geschiedenisles over de God Janus die ik gisteren dacht te mogen geven, heb ik na een uurtje verwijderd omdat de foto van de Gezaghebber met Januskop blijkbaar een appèl deed op latent aanwezig puberaal gedrag bij nogal wat mensen. En om nu te modereren op een regenachtige maandagmiddag was een stap te ver. Aanleiding voor de les was het stuk van Harald Linkels op bonaire.nu.* De titel van het opiniestuk vat de inhoud keurig samen: ‘Hoe geloofwaardig is de gezaghebber nog?’

In het stuk gaat de auteur in op de rol van de Gezaghebber bij een aantal affaires die op het eiland spelen. Van Chogogo tot Sunset Beach Resort, van Bonaire Holding Maatschappij tot de rotonde op Kaya Amsterdam, de besluitvorming bij al deze gebeurtenissen roept nogal wat vragen op.

De Gezaghebber kon het niet op zich laten zitten dat er vragen worden gesteld bij zijn rol in deze avonturen. Gisteren kwam hij met een reactie op het stuk onder de titel ‘Misleidend.’* Ook deze titel vatte de inhoud netjes samen. Een goede kop maken is een vak.

De Gezaghebber meldt al in de tweede regel dat het stuk op bonaire.nu gebaseerd is op ‘feitelijke onjuistheden en suggestief woordgebruik. ‘Als eerste wil de Gezaghebber de stemprocedure in de raad duidelijk maken. Hij stelt dat hij volgens de wet (de WOLBES) en het reglement van orde verplicht is om aan stemmingen deel te nemen. Dit argument werd van verschillende kanten direct betwist. Art. 70 wolBES is duidelijk in deze.

Daarna gaat de Gezaghebber in op het ‘verwijt dat ik regelmatig mijn zorgen uitspreek over de impact die ongebreidelde groei van het toerisme heeft op onze samenleving, de leefbaarheid van Kralendijk, de infrastructuur, de sociale cohesie, de cultuur en de natuur. De auteur noemt dat een “klaagzang”. Zelf zie ik het als een hartenkreet aan de lokale politiek en stakeholders om de gemeenschap te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen.’ Wonderlijk wordt het dat de Gezaghebber vertelt dat het hierbij gaat om ‘mijn persoonlijke opvatting. Die kan ik uiteraard niet laten meewegen tijdens beraadslagingen in het Bestuurscollege.’ Wonderlijk, want als de heer Rijna bijvoorbeeld door het dagblad Trouw geïnterviewd wordt, is dat niet omdat de krant toevallig tegen hem aanliep. En daarmee, door het stempel persoonlijke opvatting op uitspraken te plakken, opent de Gezaghebber de doos van Pandora.

Rocargo

Je kunt in het openbaar uitspraken doen waarin je je zorgen uitspreekt over de handel en wandel op het eiland. Je mag zelfs roepen dat we dat als privé-opvattingen moeten zien. Maar er is één probleem: de toeschouwer ziet nu eenmaal de Gezaghebber die die uitspraken doet. Net als in het verhaal van Pandora verspreiden alle denkbare rampen zich over het eiland als de doos eenmaal geopend is. Want het lijstje affaires is nogal lang. Voor een bestuur dat maar hamert op transparantie, openheid en behoorlijk bestuur is het pijnlijk om naar die opsomming te kijken. Waarbij aangetekend dat niet alleen de Gezaghebber met schaamrood naar dat papiertje moet kijken, ook de coalitiepartners en gedeputeerden moeten maar eens in de spiegel kijken.

De verklaring van de Gezaghebber eindigt met een oproep aan de media om hun verantwoordelijkheid serieus te nemen: ‘Het feit dat rondom deze kwestie door meerdere media zoveel controleerbare onjuiste informatie naar buiten is gebracht, zonder enige check daarop, vind ik zeer ernstig. Media hebben de verantwoordelijke taak de democratische rechtsstaat te bewaken, niet om deze te ondermijnen. In dit geval wordt het instituut gezaghebber ten onrechte in diskrediet gebracht en het geloof in de democratie onnodig schade toegebracht. Ik hoop dat media deze woorden ter harte nemen en voortaan hun journalistieke verantwoordelijkheid serieus nemen bij het publiceren van dit soort aantijgingen.

’Ongetwijfeld is deze oproep, hoe groots en pathetisch ook, goed bedoeld. Maar dat media de verantwoordelijke taak hebben om de democratische rechtsstaat te bewaken, is precies het argument om die rechtsstaat kritisch te volgen. Dat dit opiniestuk het instituut gezaghebber in diskrediet brengt is onjuist. Het opiniestuk plaats vraagtekens bij het gedrag van deze Gezaghebber. Niet meer en niet minder. Dat je daarnaast kunt discussiëren over het verschil tussen een journalistiek artikel en een opiniestuk is een ander verhaal. Dan mag je het ook over vorm en inhoud hebben. Maar dat is weer een ander onderwerp voor bij de borrel.

Zie:https://bonaire.nu/…/hoe-geloofwaardig-is-gezaghebber…/ en https://bonaire.nu/2022/05/24/reactie-gezaghebber-rijna-op-opiniestuk-bonaire-nu-misleidend/

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo