Nieuws van Bonaire

Mediation-traject Sint-Eustatius succesvol afgesloten

De partijen en de mediators bij het begin van het traject

KRALENDIJK- Het mediationtraject voor Sint Eustatius verricht door de voormalige premiers van de Nederlandse Antillen, Maria Liberia-Peters en Suzy Camelia-Römer is succesvol afgerond. 

Het traject vond  plaats op gezamenlijk verzoek van de Eilandsraad en de Regeringscommissarissen van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius (OLSE).

Rocargo

Aanleiding voor de mediation was een verzoek voor een bemiddelingspoging tussen beide instanties op grond van een motie van de Eilandsraad van 23 December 2021, waarmee de Regeringscommissarissen akkoord gingen. Het doel van de motie was om partijen weer in gesprek met elkaar te krijgen.

Overeenstemming

Behalve dat partijen weer met elkaar in gesprek, is de mediation ook gebruikt om over meerdere belangrijke zaken overeenstemming te bereiken, waaronder de twaalf beleidsprioriteiten voor de verdere ontwikkeling van Sint Eustatius en is het traject voor afronding van het Reglement van Orde eveneens vastgesteld.

Voorts is door de Eilandsraad unaniem een positie ingenomen voor wat betreft het traject voor het herstel van democratie door middel van een Route tijdtabel. 

De Regeringscommissarissen delen de mening van de Eilandsraad voor wat betreft het herstel van de democratie, met uitzondering van het tijdstip waarop het herstel van de bevoegdheden die betrekking hebben op de openbare financiën dient plaats te vinden, aangezien zij menen dat een iets langer tijdbestek van zes extra maanden nodig is om de activiteiten op dit gebied af te ronden.

Deel dit artikel