Nieuws van Bonaire

Dokter Van der Vaart benoemd tot Officier in Orde van Oranje-Nassau

KRALENDIJK- Theodorus Aloysius Marie “Dick” van der Vaart heeft op zaterdag uit handen van gezaghebber Edison Rijna een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Het is een blijk van dankbaarheid voor alles waar hij zich voor ingezet heeft. 

Van der Vaart was, voordat hij met pensioen ging directeur en zelfstandig huisarts bij de Centro Médico Central Bonaire, directeur van een hyperbaar centrum, duikersarts, docent en musicus. Van der Vaart was de drijvende kracht achter de constructie van een recompressiekamer gerealiseerd op Bonaire, gebaseerd op de groei van de duikindustrie. De kamer kan echter ook gebruikt worden voor verschillende andere behandelingen, bijvoorbeeld als het gaat om wondgenezing in bepaalde patienten. Met het realiseren van dit hyperbaar centrum heeft Van der Vaart succesvol vele levens kunnen redden,  amputaties kunnen voorkomen bij veel mensen en ook van Bonaire een populaire bestemming gemaakt die veilig is voor het duiktoerisme.

Uitreiking

Zaterdag 21 mei  kreeg van der Vaart een spetterende verrassings ”overval” tijdens zijn voordracht over de tankgeschiedenis in de cursus duikgeneeskunde van de Scott Haldane Foundation (SHF). Dit in Nederland gevestigd duikmedisch instituut leidt wereldwijd artsen op, die naast (huis)arts of medisch specialist op die manier een extra specialisatie tot duikerarts verwerven. 

In het diepste geheim hebben huisarts Gijs Koot, gynaecoloog/duikerarts Sylvia Dermout, huis/duikerarts Wil Cornelissen en SHF-directeur Jan-Jaap Brandt Corstius een koninklijke onderscheiding voorbereid. Na maanden van wachten werd de spanning opgeheven toen de gezaghebber van Bonaire, mr. Edison Rijna met de genodigden binnen kwam om Dick van der Vaart te vertellen dat het de Koning had behaagd om hem te benoemen tot Officier in de orde van Oranje Nassau.

De gebeurtenis werd afgesloten met een feestelijk samenzijn in zijn stamcafé Mona Lisa, waar hij regelmatig als drummer muziek maakt met zijn band. Dick werd daar nog door een aantal mensen met lovende woorden toegesproken. Zowel zijn huisartsen carrière, zijn hyperbare geneeskunde loopbaan, zijn positieve invloed op het duiktoerisme door de veiligheid die geboden wordt door de 24/7 bemande tank, zijn kwaliteiten als docent en als mens en zijn muzikale talenten kwamen aan bod.

Gelet op de bijzondere verdiensten van Van der Vaart, heeft Koning Willem Alexander Van der Vaart benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Gezaghebber Edison Rijna feliciteerde Van der Vaart met de verworvenheid.

Deel dit artikel