Nieuws van Bonaire

FCB-directeur Ben Oleana dringt aan op instellen van Huisvestingsverordening

KRALENDIJK- De directeur van de stiching voor sociale woningbouw op Bonaire, de Fundashon Cas Boneriano (FCB) dringt er bij het bestuurscollege op aan te overwegen een huisvestingsverordening in te stellen. 

Het instellen van een dergelijke verordening zou moeten helpen bij het terugdringen van het woningtekort, maar ook een halt moeten toeroepen aan de explosieve groei van de woningprijzen op het eiland. 

“In de afgelopen periode is gebleken dat er een schaarste is van betaalbare woonruimte voor de inwoners van Bonaire. FCB wil dat door middel van deze brief graag onder uw aandacht brengen en tegelijkertijd een voorstel doen voor de inventarisatie en concretisering van mogelijke oplossingen, zodat die kunnen worden voorgelegd aan de Eilandsraad en het Bestuurscollege”, aldus Oleana in zijn schrijven. 

Ook schrijft Oleana dat door de huidige woning schaarste en de sterke groei van de bevolking, er een druk zal worden gelegd op de natuur, om plaats te maken voor nieuwe woningen. “Dit is naar de mening van FCB een ongewenste ontwikkeling daar de natuur de enige ‘rijkdom’ is die Bonaire heeft, de basis is van onze toeristeneconomie en ons onderscheidt van andere eilanden. Kortom, zonder natuur geen toeristen”, zo meent Oleana

Verdrongen

Oleana merkt ook op dat de schaarste aan betaalbare woonruimte vooral de huidige inwoners van Bonaire het meest raakt. Deze worden namelijk als gevolg van die schaarste ‘verdrongen’ van de woningmarkt door personen of beleggers die veelal niet op Bonaire woonachtig zijn en die de woningen op Bonaire kopen met meestal het doel van (recreatieve) verhuur. De aankoop wordt gezien als goede belegging met een mooi rendement, het geld op de bank levert immers geen of negatieve rente op.

Rocargo

“Als gevolg daarvan ‘verdwijnen’ deze woningen uit de ‘normale’ woningmarkt. De prijzen van koopwoningen worden op deze manier opgedreven en worden daardoor voor veel Bonairianen met een gemiddeld inkomen onbereikbaar”, zo stelt de FCB directeur. 

Oplossing

Oleana betoogt in zijn brief aan het BC dat het gewenst is om een Huisvestigingsverordening op te stellen waarin onder meer is geregeld dat voor bewoning van koopwoningen tot een bepaalde koopprijs en huurwoningen tot een bepaalde huur een huisvestingsvergunning is vereist. “Dat voorkomt dat schaarse woningen als beleggingsobject worden gebruikt en draagt eraan bij dat schaarse woningen beschikbaar komen en blijven om te voorzien in de behoefte aan betaalbare huisvesting op Bonaire”.

Overigens, zo merkt ook Oleana op, is de behoefte aan het opstellen van een Huisvestingsverordening niet nieuw. Tijdens het traject van het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving betreffende de (huur)woningmarkt Caribisch Nederland werd namelijk al een huisvestingsverordening in concept opgesteld. Hierin is een basis gelegd voor het introduceren van een vergunningstelsel voor huur- en koopwoningen. De concept-huisvestingsverordening is inmiddels enigszins verouderd en dient aangepast te worden aan de huidige ontwikkelingen en behoeften.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo