Nieuws van Bonaire

Bonaire Cruise Tourism Association(BCTA) teleurgesteld in overheid

KRALENDIJK- De Bonaire Cruise Tourism Association (BCTA) zegt teleurgesteld en bezorgd te zijn over de beslissingen van het Openbaar Lichaaam Bonaire (OLB) als het gaat het cruisetoerisme en de communicatie daarover. 

BCTA wijst op het feit dat zij veelvuldig heeft deelgenomen aan werkgroepen met de overheid over het aanpassen van het tourism recovery plan (TRP), dat in 2021 werd gepresenteerd door het OLB. Volgens de associatie was de organisatie onvoldoende betrokken bij het opstellen van het TRP, maar boden gesprekken met gedeputeerde Thielman wel enige hoop. 

“Gedeputeerde Thielman is zijn beloftes aan de sector niet nagekomen en heeft wederom het mes gezet in de economie en daarmee ook de ondernemers gelieerd aan cruise toerisme gezet door cruise lines eind april 2022 tijdens de Seatrade conferentie in Miami te informeren over de geplande koers die beschreven staat in het TRP”, schrijft BCTA. BCTA zegt het plan eerder te zien als een ‘liquidatiepan’, dan een herstelplan.

BCTA zegt ook de sterke indruk te hebben dat er stimulansen en voordelen beschikbaar komen voor de hotelsector, maar dat dat alles niet gelde voor de cruise sector. “Met andere woorden, het recovery plan is een recovery plan voor de hotel sector, maar een liquidatie plan voor de cruise sector”, zegt BCTA nu. 

Discrepantie

De cruisevereniging zegt daarnaast het verschil in verhoging van de toeristenbelasting niet gebalanceerd te vinden. “Waar de cruisegasten te maken krijgen met een verhoging van headtax van 300% per dag, geldt dit voor een bezoeker die Bonaire per vliegtuig bezoekt niet. De bezoeker die per vliegtuig aankomt betaalt een flat rate voor het gehele verblijf en dit is per bezoeker gemiddeld minder belasting per dag dan de huidige situatie, zeker als ook de car rental belasting die komt te vervallen meegerekend wordt. Waarom de gasten die per vliegtuig aankomen “belasting korting” geven en belasting voor cruise gasten met 300% verhogen”, vraagt BCTA zich af. 

BCTA zegt te vrezen dat de cruis sector zal ophouden te bestaan als de plannen van het OLB worden doorgevoerd.

Deel dit artikel