Nieuws van Bonaire

Nieuwe toeristenbelasting definitief van kracht per 1 juli 2022

KRALENDIJK- Er komt toch geen hernieuwde stemming over de invoering van de toeristenbelasting van 75 dollar per keer dat een toerist het eiland binnenkomt.

Op basis van nieuw ontvangen juridische adviezen is het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) van mening dat er wel degelijk een rechtsgeldig besluit is genomen. 

Rocargo

“De verordening en het amendement die samen een nieuwe toeristenbelasting voor Bonaire vaststellen, zijn met een meerderheid van stemmen aangenomen in de Eilandsraadvergadering van 12 april jongstleden. Nadat er over de verordening en het amendement gestemd is, rezen er vragen over het proces en of deze correct is verlopen”, aldus een persbericht OLB.  

Het bestuurscollege laat nu weten dat er naar aanleiding van de gang van zaken juridisch advies is gevraagd. Uit het juridisch onderzoek zou gebleken zijn, dat het gevolgde proces juist is. De gezaghebber als voorzitter van de Eilandsraad en de Griffier hebben vervolgens de nieuwe verordening en het amendement ondertekend. De verordening en het amendement zijn ondertussen gepubliceerd, onder andere op de website www.konsehoinsular.com.

Griffier

Het besluit de stemming, welke niet correct zou zijn verlopen, toch geldig te verklaring staat haaks op een brief van griffier Shuzelle Pieter, die eerder schriftelijk het advies deed de stemming nogmaals over te doen. 

Inmiddels hebben zowel gezaghebber Rijna als Pieter de nieuwe eilandsverordening getekend, welke daarmee officieel in werking is getreden. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo