Nieuws van Bonaire

Minister Schouten sluit werkbezoek Bonaire af

Minister Schouten en Gezaghebber Rijna - foto ABC Online Media

KRALENDIJK – Minister Carola Schouten van Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen heeft afgelopen dagen een werkbezoek gebracht aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het doel van het bezoek aan Bonaire was om met eigen ogen te zien hoe het gaat op het eiland, wat er speelt en welke zorgen de bevolking heeft. Daarnaast ging de minister in gesprek met diverse partijen in het kader van de armoedebestrijding op het eiland. Schouten sloot het werkbezoek op Bonaire vandaag af met een persconferentie.

De minister is onder de indruk van de armoede op het eiland. Schouten bezocht de afgelopen dagen mensen in hun thuissituatie, die moeite hebben om rond te komen. Zij hebben vaak meerdere banen, terwijl het leven op Bonaire steeds duurder wordt. De minister realiseert zich dat er nog veel moet gebeuren om de positie van mensen op het eiland te verbeteren.

Minister Schouten geeft daarom aan dat een aantal uitkeringen wordt verhoogd. Zo wordt de kinderbijslag per 1 juli met 10 dollar verhoogd, en per 1 januari nogmaals verhoogd met 10 dollar. Dit jaar wordt ook de dubbele kinderbijslag, voor mensen met een kind met een beperking, ingevoerd.

Daarnaast worden er stappen gezet om een ijkpunt sociaal minimum vast te stellen. De minister heeft samen met het Centraal Dialoog, waar werknemers- en werkgeversorganisaties, het Openbaar Lichaam Bonaire en ook het ministerie aan deelnemen, gesprekken gevoerd hierover. Schouten noemt het armoedevraagstuk een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De minister gaat zorgdragen voor de inkomens van de mensen in de vorm van kinderbijslag en zorgdragen voor mensen die in de onderstand zitten.

Volgens de minister moet er ook iets aan de kostenkant gedaan worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt deels bij de andere collega’s in het kabinet, die stappen zullen nemen, en het Openbaar Lichaam, geeft de minister aan. Daarnaast ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de werkgeversorganisaties om het wettelijk minimumloon te kunnen verhogen. Zo houden mensen die werken op Bonaire meer geld over.

De minister heeft tijdens het werkbezoek samen met gedeputeerde Nina den Heyer onder andere een bezoek gebracht aan de kinderopvang op Bonaire en Sentro Akseso, waar al grote stappen zijn gezet. De kinderopvang krijgt meer geld, waardoor de arbeidsvoorwaarden verbeteren en de werknemers in die sector meer gaan verdienen. Jongeren zullen daarnaast beter begeleid worden bij het vinden van een baan. Ook sociale werkplaatsen krijgen de komende jaren extra geld. De minister noemt bovenstaande veranderingen broodnodig.

De minister kwam vanaf Sint Eustatius op Bonaire aan met een private jet om de armoedeproblematiek te bespreken. Bonaire.nu stelde de minister de vraag of de minister heeft ervaren hoe lastig het is om te reizen tussen de BES-eilanden en of de minister zich hard gaat maken binnen het kabinet voor behoorlijke en betaalbare vliegverbindingen tussen de eilanden. De minister geeft aan dat het inderdaad ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend is om te reizen tussen de eilanden. Dit is ook de reden waarom de minister gebruik heeft gemaakt van een private jet, zodat de minister meer tijd overhield om te praten met de mensen op Bonaire. De minister geeft aan bij terugkeer in Nederland aan te kaarten bij de ministerraad dat behoorlijk verbindingen tegen redelijke kosten belangrijk zijn voor de eilanden, maar kan geen toezeggingen doen hierover.

Deel dit artikel