Nieuws van Bonaire

Ouderraad Liseo Boneriano stelt zich voor

KRALENDIJK – De ouderraad (OR) van Liseo Bonaire heeft een brief uitgestuurd om meer bekendheid te geven aan het orgaan voor inspraak van ouders in de school. 

Het team bestaat uit 20 gewone leden en 5 bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur (DB). Het DB wordt gevormd door Lilian Domacassé (voorzitter), Helga Ellis (vicevoorzitter), Jericette Moniz (secretaris en 2e penningmeester), Elyane Nicolaas (vicesecretaris) en Julien Kops (penningmeester).

De OR heeft als doel de belangen van de ouders te behartigen. Ook ondersteunt de OR de schooldirectie, de medezeggenschapraad en het personeel van school op verschillende vlakken. 

Activiteiten

Ook zal de OR zich bezighouden met het organiseren van activiteiten, maar ook met beleidszaken die vooral voor ouders en leerlingen van het Liseo belangrijk zijn. De raad zegt graag in gesprek te gaan met ouders over diverse onderwerpen. “Wij willen graag met u in gesprek gaan over algemene schoolzaken en vinden het bespreken van onderwerpen die volgens u als ouder aandacht behoeven erg belangrijk, want uw mening telt”, zo zegt de OR in een schrijven aan onder meer de ouders. 

De OR van Liseo is bereikbaar via mail: ouderraad.liseo@gmail.com en via het WhatsApp-nummer: +5997873183.

Deel dit artikel