Nieuws van Bonaire

4 mei: ‘Coronapandemie doet beseffen hoe belangrijk contact met elkaar is’

Jan Helmond heeft in zijn toespraak ter gelegenheid van dodenherdenking gezegd dat de coronapandemie ons heeft doen beseffen hoe belangrijk contact is en verbonden te zijn. De Rijksvertegenwoordiger sluit hiermee aan op het thema dot jaar van 4 en 5 mei: Vrijheid in verbondenheid.

Dames en heren,
Het is bijzonder dat we na twee jaar van aangepaste herdenkingen, nu weer bij elkaar kunnen zijn om dit gezamenlijk te doen en te beleven. De beperkingen die we allemaal door COVID hebben ervaren in de afgelopen periode, zijn (bijna) allemaal verdwenen.

Vandaag zijn wij hier samen gekomen om de  slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van andere conflicten en vredesoperaties te herdenken.

Alle mensen die wij vandaag herdenken hebben een ander verhaal, maar de vrijheid die men verloren heeft is wat hen met elkaar verbindt. Het thema van dit jaar is: Vrijheid in verbondenheid.

De coronapandemie, en de beperkingen die deze met zich meebracht, heeft ons doen beseffen hoe belangrijk het is om met elkaar in contact te zijn. Om met elkaar verbonden te zijn. Want alleen de verbondenheid met elkaar heeft er voor gezorgd dat we de crisis hebben kunnen bestrijden.

De beleving van vrijheid in verbondenheid krijgt in deze tijd, waarin de oorlog in de Oekraïne de hele wereld bezig houdt, een andere betekenis. Het menselijk leed is groot en het geeft ons een gevoel van machteloosheid, maar ook van verbondenheid. We voelen een hechte band met de mensen die lijden onder al dit zinloze oorlogsgeweld.

De wereld is soms donker en beangstigend en juist dan hebben we behoefte aan een connectie met andere mensen. Een connectie zonder angst of vrees, een verbinding waarin wij onze stem kunnen laten klinken en gehoord worden. Een connectie waarin ruimte is voor verschil, waar diversiteit niet een belemmering is, maar verruiming en verbinding biedt.

Waar de mensen niet beoordeeld worden op hun afkomst, kleur, religie, geaardheid of omdat zij een afwijkende mening hebben maar waar zij gewaardeerd worden omdat dit de gemeenschap mooier maakt. Laat niet de haat regeren maar de liefde of zoals Nelson Mandela zei:

No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background or his religion. People learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.Nelson Mandela

Ook op ons eiland zien we dat grote en onacceptabele verschillen de tegenstellingen tussen mensen versterken. De oproep tot de manifestatie van morgen is daar een uiting van. Gelukkig kunnen wij op onze eilanden uiting geven aan deze gevoelens van ongenoegen in de vrijheid en ruimte die daar bij past. Iets dat wij nooit als vanzelfsprekend moeten gaan vinden.

Dit jaar zal ook in het teken staan van de eilandsraad verkiezingen in 2023. De politieke leiders zullen in vrijheid met elkaar van mening mogen verschillen over al die zaken die hen en onze gemeenschap bezig houdt. Ik hoop dat zij dit zullen doen in alle scherpte op de inhoud van de discussie, maar met het daarbij horend respect naar de mensen die een afwijkende mening hebben.

Ik spreek daarbij de hoop uit dat zij mensen zullen verbinden en tegenstellingen weten te overwinnen. Dit vanuit het belang voor alle mensen die hier wonen, ongeacht hun mening, kleur, afkomst, geaardheid of politieke mening, maar vanwege het feit dat wij met elkaar hiervoor verantwoordelijk zijn. Tenslotte zijn wij met elkaar verbonden omdat wij hier met elkaar wonen, werken en leven op ons prachtige eiland.

Meningsverschillen zullen er altijd zijn, laten wij deze vooral vanwege onze verbondenheid met elkaar bespreken opdat er ruimte is om met elkaar naar oplossingen te zoeken.

Gezamenlijk herdenken wij vandaag allen die hun leven hebben gegeven in oorlogs- of conflictsituaties. Laten we ons  realiseren dat we met elkaar moeten blijven werken aan vrede en vrijheid voor iedereen. Laten we er voor elkaar zijn. Juist in deze tijd, waarin we ons realiseren dat vrede en vrijheid nooit vanzelfsprekend zijn. Laten we samen herdenken in verbondenheid, ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten. 

Deel dit artikel