Nieuws van Bonaire

Fundashon Parke Nacional Aruba presenteert nieuwe bedrijfsstrategie

ORANJESTAD- Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) heeft tijdens een presentatie van de Dutch Caribbean Nature Alliance een overzicht gegeven van de successen en worstelingen in het jaar 2021.

Het overzicht is gepresenteerd tijdens de bestuursvergadering van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) op Sint Maarten.

Te midden van de wereldwijde economische crisis in 2021 richtte FPNA zich op het financieel overleven, wat leidde tot bezuinigingen op het operationele budget en een inkrimping van de organisatie met 32%. Voor de nabije toekomst wil FPNA ontwikkelen van de parkbeheer-organisatie naar een bredere natuurbeheer-organisatie.

Om deze transitie te faciliteren, heeft FPNA de eerste meerjarige bedrijfsstrategie 2022-2031 opgesteld om de effectiviteit en efficiëntie voor natuurbehoud te vergroten, en een plan voor duurzame financiering 2022-2025. Hiermee wordt beoogd om de inkomstenstromen te diversifiëren en minder afhankelijk te worden van parkbezoek en overheidssubsidies.

Samenwerken

Voor een duurzame toekomst, met een bloeiende biodiversiteit en veerkrachtige ecosystemen, binnen Caribisch Nederland, is het volgens FPNA van cruciaal belang dat alle organisaties voor natuurbeheer hun bijdrage aan natuurbehoud opnieuw evalueren.

Aangezien FPNA leidend is in dit proces, kan zij als voorbeeld dienen voor het creëren van een strategische langetermijnplanning om effectieve en efficiënte instandhouding te bereiken. De langetermijnplanning zal de samenwerking via het DCNA vergemakkelijken, en voor DCNA om strategisch de nodige technische ondersteuning te bieden, kennisuitwisseling binnen de alliantie te bevorderen en effectief fondsen te werven voor de verschillende samenwerkingen tussen de natuurbeschermingsorganisaties.

“Door samen te werken, kan elk eiland van de anderen leren, hun successen maximaliseren en leren van de meer uitdagende ervaringen”, aldus een persverklaring van FPNA.

Deel dit artikel