BES Eilanden

Bevolking Caribisch Nederland in 2021 met ruim 900 toegenomen

Op 1 januari 2022 telde Caribisch Nederland 27.726 inwoners. Dat zijn er 921 meer dan een jaar eerder. De toename komt grotendeels voor rekening van Bonaire en Sint-Eustatius. Dit blijkt uit nieuwe bevolkingscijfers van het CBS over Caribisch Nederland.

Er vestigden zich meer mensen op beide eilanden dan er vertrokken. De natuurlijke aanwas, dat wil zeggen de geboortes min de sterftes, speelde een beperkte rol.

Op Saba bleef het aantal inwoners nagenoeg gelijk. Op 1 januari 2022 telde Bonaire 22.573 inwoners, een toename van 828 personen (vier procent) ten opzichte van een jaar eerder.

Dit kwam vooral doordat veel meer mensen zich vestigden op Bonaire dan dat er vertrokken: per saldo 729, en in beperktere mate door natuurlijke aanwas, dat leverde een positief saldo op van 93 inwoners.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo