Nieuws van Bonaire

Dubbele kinderbijslag Caribisch Nederland moet wachten tot zomerreces

DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen komt terug op haar toezegging de Tweede Kamer voor het mei-reces te informeren over de invoering van de dubbele kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte in Caribisch Nederland.

Ouders van kinderen met intensieve zorgbehoefte in Caribisch Nederland kunnen in de toekomst ook dubbele kinderbijslag aanvragen. Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen gaat daarover.

Schouten zal dit vraagstuk betrekken bij haar komende werkbezoek aan Caribisch Nederland. Dat vindt plaats in de week van 8 mei. Zij zal de Tweede Kamer nog voor het zomerreces over de uitkomsten daarvan in de voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum aan de Kamer informeren.

Het aantal kinderen met een intensieve zorgbehoefte op Caribisch Nederland wordt geschat op zo’n 140 kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat de invoering van dubbele kinderbijslag wenselijk en mogelijk is. Het is de bedoeling dat de verdubbeling van de tegemoetkoming per juli 2023 voor alle desbetreffende gezinnen is aan te vragen.

Deel dit artikel