Nieuws van Bonaire

Eilandsraad moet opnieuw stemmen over toeristenbelasting

KRALENDIJK- De eilandsraad op Bonaire zal opnieuw moeten stemmen over de eilandsverordening welke de toeristenbelasting regelt. Hoewel het eilandelijke parlement zich daar op 12 april jl. ook al over boog en instemde met de heffing voor bezoekers, blijkt er sprake van administratieve onduidelijkheden. 

De eilandsraad ging de mist in toen zij zich boog over een ingediend amendement van de coalitiepartijen, onder meer over de hoogte van de belasting. Toen het voorstel in stemming werd gebracht, was echter niet bij alle partijen duidelijk over welke exacte tekst uiteindelijk werd gestemd. 

“Daar het voorstel dat ter besluitvorming aan de eilandsraad is gesteld niet expliciet genoeg was, laat het besluit nu juridisch ruimte over voor interpretatie”, stelt griffier Shuzelle Pieter nu vast in een brief aan gezaghebber Rijna in diens functie als voorzitter van de Eilandsraad. Het standpunt van Pieter volgt op eerder overleg in het Presidium, waarin met name door de oppositie werd gewezen op de onduidelijkheid. 

Opnieuw

Pieter stelt nu dat er weinig anders opzit, dan het voorstel opnieuw in stemming te brengen. “Vanuit mijn functie kan ik niet zomaar over gaan tot ondertekening van een verordening al wetende dat het onderliggende besluit vatbaar is voor meerdere interpretatie (en discussie)” schrijft Pieter onder meer. 

En: “Gelet op bovenstaande, rekening houdend met het belang van deze verordening voor Bonaire en ter voorkoming van (meer) onduidelijkheid naar het volk toe ben ik genoodzaakt u te adviseren dit onderwerp wederom te agenderen in de eerstvolgende besluitvormende vergadering ter bekrachtiging van hetgeen wat vastgesteld dient te worden”. 

Arrogantie

De ontstane situatie is koren op de molen van oppositieleider Clark Abraham, die als enige wees op het feit dat vóór stemming wellicht niet de juiste stukken voorlagen. Abraham werd echter door alle partijen weggehoond, waarna tot stemming werd overgegaan. 

Abraham meent dat de nu ontstane situatie blijk geeft van arrogantie van met name de coalitiepartijen. “Als je ze uitlegt dat zij door hun handelen het schip gaan doen stranden, wordt je er van beticht dat je vervelend doet, negatief bent en je enkel wilt tegenwerken”, zei Abraham. Het is niet voor het eerst dat Abraham ageert tegen de arrogantie van de macht. “Je ziet steeds de benadering dat zij als de meerderheid bepalen. Maar nu, zoals wel vaker, zit het eiland vervolgens met de gebakken peren”. 

Discussie

Over de invoering van de zogenaamde Tourist Entry Tax is online grote discussie ontstaan. Hoewel veel mensen wel achter de uitgangspunten van een zekere heffing staan, is er veel kritiek op het feit dat de eilandsraad met een pennenstreek het bedrag met maar liefst 50% verhoogde en dat – in tegenstelling tot de ontwerpverordening – toeristen opeens voor elke keer dat zij het eiland binnenkomen opnieuw moeten betalen. Hoewel de nieuwe regeling niet echt veel verschil maakt voor toeristen die in een hotel verblijven, maakt zij wel degelijk een verschil voor hen die bijvoorbeeld bij familie of vrienden op bezoek gaan. 

Deel dit artikel