Nieuws van Bonaire

Staking gevangenis Bonaire begon met een jointje

Op Bonaire hebben maandag ruim 160 medewerkers van de gevangenis hun werk tijdelijk neergelegd als protest tegen de directie. Het personeel eist dat er een einde komt aan wat zij noemen ‘een verziekte werksfeer’ door intimidatie en voorkeursbehandeling door hun leidinggevende, Sharlon Willems.

Bij het protest eisten bijna alle medewerkers het vertrek van de onderdirecteur van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, JICN. Aanleiding volgens de demonstranten voor de staking is de voorkeursbehandeling die het afdelingshoofd krijgt van Willems.

Vakantie

Die werd onlangs met vakantie gestuurd toen iemand van de technische dienst een pakje shag met daarin een voor-gedraaide joint had aangetroffen. Deze persoon maakte daarvan direct melding, maar betrokkene liet dat na en bewaarde de joint een week in haar kluisje.

In soortgelijke gevallen wordt volgens de demonstranten een medewerker de toegang ontzegd, zijn pasje ingenomen en alle medewerkers krijgen een e-mail met de mededeling dat deze medewerker toegang is ontzegd en dat er een onderzoek gestart wordt. 

Waarom Willems betrokkene niet direct de toegang ontzegde is onduidelijk. Volgens een van de demonstranten wordt gezegd dat de onderdirecteur hoopte de rust te kunnen bewaren om zo zijn protegé later weer aan het werk te krijgen. Het is geen geheim dat Willems de positie van de hoogste baas, Wibo de Vries ambieert en betrokkene dan graag op zijn positie wil hebben. Betrokkene is mede op aandringen van het personeel alsnog de toegang ontzegd.

Opvallend is dat betrokkene integriteit in haar portefeuille heeft en verantwoordelijk is voor de veiligheid van het personeel. Zij gaat regelmatig naar Curaçao om nieuwe medewerkers te werven en sollicitatie gesprekken te voeren.

Ontslag

Door het protest komt er nu alsnog een intern onderzoek naar de onderdirecteur Willems; iets waar het personeel al langer op heeft aangedrongen. Net als het ontslag van betrokkene, waarmee velen niet meer mee samen willen werken.

Maar ontslag is wat de gevangenis betreft niet aan de orde, omdat er eerst een onderzoek moet plaatsvinden naar de klachten. Vanwege aanhoudende signalen over ongewenst gedrag en/of een gevoel van onveiligheid binnen JICN is besloten om een sociaal veiligheidsonderzoek in te stellen.

De gevangenis op Bonaire telt ruim 160 medewerkers en heeft de capaciteit voor 113 gedetineerden. Volgens een woordvoerder hebben de zorg en het toezicht op de gedetineerden niet geleden onder de staking.

Deel dit artikel