Nieuws van Bonaire

Voedselprijzen op Bonaire stijgen door mondiale ontwikkelingen

KRALENDIJK- Gedeputeerde van Financiën Hennyson Thielman zegt dat de stijging van prijzen op het eiland niet los kunnen worden gezien van mondiale ontwikkelingen die de prijzen wereldwijd opdrijven. 

“Prijzen zijn wereldwijd aan het stijgen: in de eerste plaats door de effecten van de COVID-19 pandemie en de uitdagingen bij productie en transport die nog steeds spelen. Daarnaast heeft ook de oorlogssituatie in Oekraïne invloed op de internationale prijzen voor aardolie, zonnebloemolie en graan” zegt Thielman. 

Volgens Thielman houdt het OLB de ontwikkelingen goed in de gaten en neemt zij stappen om de koopkracht te beschermen of verbeteren. Zo heeft het Bestuurscollege van Bonaire vorige maand de Nederlandse regering proactief benaderd om de accijnzen op benzine te verlagen. Het resultaat hiervan was een tegemoetkoming van 16 cent op de benzineprijs. Zonder deze accijnsverlaging, zou de benzineprijs met 22 cent gestegen zijn in plaats van 6 cent.

Gesprekken

Ook zijn gesprekken met supermarkten, importeurs en producenten aangevangen om tot een prijsbeleid en -controle te komen voor een mand basis producten. ‘Wij zijn ons ervan bewust dat de situatie erg zorgelijk is. Daarom zijn wij in overleg met supermarkten en importeurs over een methode voor het vaststellen van maximumprijzen op bepaalde producten voor de eerste levensbehoeften, zodat er een eerlijke prijscontrole kan plaatsvinden,’ aldus de gedeputeerde. 

Het openbaar lichaam Bonaire is al met projecten gestart om lokale productie van voedsel te stimuleren, en binnenkort wordt met de Nederlandse regering gesproken over de mogelijkheid om de ABB-percentage op bepaalde producten en diensten te verlagen. ‘Hoewel prijzen wereldwijd aan het stijgen zijn, nemen wij proactief stappen om deze effecten te verzachten en om een toename van de kosten van levensonderhoud te beperken met verschillende maatregelen op korte termijn, ’ licht gedeputeerde Thielman toe.

Deel dit artikel