Nieuws van Bonaire

Bruto Binnenlands product Caribisch Nederland steeg in 2019 naar 28.000 dollar per hoofd van de bevolking

Het Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking van de drie eilanden in Caribisch Nederland steeg tussen 2015 en 2019 van 26.000 dollar naar ruim 28.000 dollar. Dat bedrag is wat iemand gemiddeld verdient op de eilanden.

Op Sint-Eustatius verdienen inwoners het meest, ruim 38.000 dollar per hoofd van de bevolking, op Saba het minst: ruim 24.000 dollar. Op Bonaire is het gemiddelde 27.000 dollar.

Zuiver

De startcijfers zijn niet helemaal zuiver omdat tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 er een opschoning van de bevolkingsadministratie heeft plaatsgevonden op Sint-Eustatius. 600 inwoners bleken bij controle niet langer op het eiland te wonen. Dat is bijna veertien procent van de hele bevolking.

Tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 heeft er opnieuw een opschoning van de bevolkingsadministratie plaatsgevonden op Sint Eustatius en ook op Saba. Opnieuw bleken 200 inwoners op zowel Statia als Saba niet langer op deze eilanden te wonen.

Economie

Het totale bruto nationaal product van Caribisch Nederland uitgedrukt in waarde van werkelijke prijzen bedroeg in 2019 720 miljoen dollar. Dat is 73 miljoen meer dan in 2015. Bonaire nam van de 720 miljoen 553 miljoen dollar voor zijn rekening, Sint-Eustatius 120 miljoen en Saba 47 miljoen.

Het bruto binnenlands product is een maat voor de omvang van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezetenen, mensen en bedrijven.

In 2019 groeide de economie van Caribisch Nederland met 5,9 procent vergeleken met het jaar ervoor. Bonaire kende een groei van 9,6 procent, terwijl Sint Eustatius en Saba een negatieve groei kende van respectievelijk 6 en 2,2 procent.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo