Nieuws van Bonaire

Nederland wil het Papiaments op Bonaire erkennen als minderheidstaal in Europa

DEN HAAG – Nederland wil het Papiaments op Bonaire erkennen als minderheidstaal in Europa. Den Haag heeft daarom een voorstel ingediend om de taal te laten vallen onder het Europees Handvest voor bescherming en bevordering van regionale talen of talen van minderheden.

Het doel van het Handvest is enerzijds de bescherming en bevordering van regionale talen en talen van minderheden als bedreigd onderdeel van het Europees cultureel erfgoed en anderzijds sprekers van regionale talen of talen van minderheden de mogelijkheid te bieden deze talen zowel in het openbare als persoonlijke leven te gebruiken.

Het handvest geldt sinds 1998 uitsluitend voor het Europese deel van Nederland, maar volgens de minister van Binnenlandse Zaken is er ruimte voor een toepassing op specifieke gebieden buiten Europa die deel uitmaken van het grondgebied van de verdragsstaten en waar regionale talen of talen van minderheden worden gebruikt.

In de ‘Bestuursafspraak Papiaments op Bonaire’ met het openbaar lichaam Bonaire is eerder vastgesteld dat het Papiaments op Bonaire onder toenemende druk staat van andere talen waardoor dit op den duur tot een ongewenste verzwakking van de taal kan leiden. Een erkenning van het Papiaments op Bonaire onder het Handvest zal de positie en status van die taal structureel verstevigen, aldus de minister.

Omdat de goedkeuring en de uitbreiding van het Handvest voor het Caribische deel van Nederland betrekking heeft op het Papiaments op Bonaire en er sprake is van een regionale taal in het Caribische deel van het Koninkrijk, zal het Handvest Aruba, Curaçao en Sint-Maarten ook raken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo