Nieuws van Bonaire

Saba Conservation Foundation voorziet exploitatietekort van bijna 1 miljoen dollar

THE BOTTOM- De Saba Conservation Foundation (SCF) vreest het lopende jaar af te gaan sluiten met een behoorlijk exploitatietekort. 

“Hoewel in het Natuur- en Milieubeleidsplan (NEPP) voor de BES-eilanden nieuwe projecten zijn gepland om de natuurtoestand drastisch te verbeteren, vereist dit plan een goede financiering en een vergroting van de capaciteit om deze projecten te beheren en uit te voeren. Uitgaande van een basisinkomsten van 2018, schat SCF een financieel tekort van bijna US $ 880.000 per jaar, dus creatieve en duurzame oplossingen zijn onmiddellijk nodig” zegt SCF in een persbericht.

Personeel

Volgens SCF is er ook behoefte aan extra extern personeel, om herbebossingsprojecten, monitoring van invasieve soorten, verwijdering van vrij rondlopende grazers, beheer van stranden, monitoring van de kwaliteit van het zeewater en andere projecten uit te voeren. 

“Saba zal, zonder serieuze en duurzame investeringen, de visie die is vastgelegd in het NEPP, niet kunnen realiseren”, zegt de natuurbeheerorganisatie.

Rocargo
Deel dit artikel