Nieuws van Bonaire

Ministerie van Koninkrijkrelaties gooit beleid Caribisch Nederland om

DEN HAAG – Het Nederlandse kabinet wil dat Caribisch Nederland qua voorzieningenniveau op termijn groeit naar het niveau van het Europees Nederlandse stelsel. Dat staat in een brief van staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer. 

Daarbij wordt onderkend dat de Caribische gemeenten een onlosmakelijk onderdeel van Nederland zijn. De terughoudendheid van Nederland om Nederlandse wetgeving in te voeren op de eilanden wordt verlaten en vervangen door een beleid van comply or explain

Op basis van dit principe moet bij nieuw beleid, wetgeving en investeringen voor Europees Nederland telkens worden beoordeeld of dit ook toegepast kan worden op Caribisch Nederland of dat er goede en uitlegbare redenen zijn dat niet te doen. Volgens Van Huffelen biedt deze benadering ruimte voor maatwerk en differentiatie.

Nederland gaat daarin investeren in nieuwe wet- en regelgeving om achterstallig onderhoud en het opstellen van bepaalde kaderwetgeving te vernieuwen. Dit vergt volgens Van Huffelen een aanzienlijke inhaalslag. 

Ten tijde van de transitie van de Nederlandse Antillen is er namelijk voor gekozen de Nederlandse-Antilliaanse wetgeving vaak slechts ‘technisch’ om te zetten in Nederlandse wetgeving. 

Om voor de departementen en de openbare lichamen inzichtelijk te maken welke nieuwe wet- en regelgeving wordt opgesteld, wordt een wetgevingsoverzicht en plan van aanpak opgesteld en met de departementen en de openbare lichamen afgestemd.

Elk ministerie heeft de mogelijkheid om in het overzicht eigen accenten aan te brengen. Het streven is om dit overzicht en het plan van aanpak eind 2022 gereed te hebben. Het Ministerie van BZK ondersteunt, indien gewenst, de openbare lichamen met juridische kennis en expertise.

Deel dit artikel