Nieuws van Bonaire

Eén overheidsloket voor inwoners van Caribisch Nederland

DEN HAAG – Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen één loket waar de burger terecht kan voor zowel de lokale als de Haagse overheid. Nu is er sprake van versnippering en verkokering bij zowel de digitale als de fysieke loketten, schrijft staatssecretaris Van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer. 

De bewindsvrouw wil inzetten op het versterken van de dienstverlening vanuit de RCN en op het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Hiervoor is een transitie van de RCN nodig. De staatssecretaris stelt hiervoor een kwartiermaker aan, die zich gaat focussen op de transitie, op de samenwerking tussen RCN-onderdelen en tussen RCN en de openbare lichamen, en op de versterking van ICT en digitalisering. 

Rocargo

Daarnaast gaat Van Huffelen de mogelijkheden onderzoeken om een  CIO-office voor Caribisch Nederland in te richten. Een informatie kantoor met als doel een verbetering van de digitale dienstverlening vanuit de RCN. Op basis van een digitaliseringsagenda komt een integrale strategie voor digitalisering in Caribisch Nederland, gericht op het versterken van de digitale overheid, samenleving en economie.

Deel dit artikel