Nieuws uit Nederland

Motie toewijzing gelden Caribisch Nederland aangenomen

KRALENDIJK/DEN HAAG – Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag zes moties aangenomen, waaronder een die 1,5 miljoen dollar structureel moet toevoegen aan de begroting van Saba.

Het openbaar lichaam Saba heeft moeite om haar begroting sluitend te krijgen, omdat de vrije uitkering uit Den Haag naar eigen zeggen te laag is om de operationele en structurele uitgaven te dekken.

Rocargo

De vrije uitkering moet wat hen betreft met ingang van het begrotingsjaar 2022, op een passend niveau gebracht worden door structureel 1,5 miljoen dollar toe te voegen uit de middelen voor Caribisch Nederland. Van Huffelen ontraadde deze motie, maar daar had Kamer geen boodschap aan.

CDA-Kamerlid Joba van den Berg diende ook een motie in om de Nederlandse regering op te roepen de verdeling van de eerder toegezegde 30 miljoen euro voor Caribisch Nederland op te nemen in een integraal plan onder regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deel dit artikel