Nieuws van Bonaire

Werkgroep OLB moet verantwoord hondenbezit stimuleren

Werkgroep OLB moet verantwoord hondenbezit stimuleren

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wil het verantwoord hondenbezit op het eiland stimuleren. Een speciaal in het leven geroepen werkgroep moet zich buigen over de vraagstukken die met een toenemende hondenoverlast te maken hebben. 

“De overlast van loslopende honden en het toenemende aantal bijtincidenten vormen al langere tijd een groot probleem. Alhoewel er in de hondenverordening staat opgenomen dat een hondeneigenaar de verplichting heeft om een hond op eigen terrein te houden, blijkt de praktijk regelmatig anders”, aldus het Openbaar Lichaam. 

In de werkgroep zitten medewerkers van de directie Toezicht en Handhaving, het bureau van gedeputeerde Hennyson Thielman, KPCN, het OM en de afdeling Communicatie. De werkgroep heeft als taak een Plan van Aanpak op te zetten, met bijbehorende uitvoeringsagenda.  

Hoewel er ook nu de mogelijkheid bestaat eigenaren te beboeten die niet op verantwoorde wijze hun honden onder controle houden, wijst het OLB op het belang van verzorging en opvoeding van honden die als huisdier worden gehouden. 

Wufi

Er zal ook een voorlichtingscampagne worden opgezet, waarmee verantwoord hondenbezit wordt aangemoedigd. Daarvoor worden mascotte Wufi en de slagzin “Bo Kachò, bo responsabilidat” (Jouw hond, Jouw verantwoordelijkheid) in het leven geroepen. Overigens is Wufi geïnspireerd door een echt hondje, dat na mishandeling bij een nieuw gezin een goed hondenleven leeft. 

Deel dit artikel