Nieuws van Bonaire

Saba vraagt weer aandacht voor armoede in Den Haag

Saba vraag weer aandacht voor armoede in Den Haag

SABA/DEN HAAG—Een delegatie van het Openbaar Lichaam Saba heeft tijdens haar werkbezoek aan Den Haag een constructief gesprek gehad met minister voor Armoedebeleid Carola Schouten.

Gesproken werd over armoedebestrijding, een van de speerpunten van zowel de Rijksoverheid als het Openbaar Lichaam Saba. De Saba-delegatie, onder leiding van commissaris Bruce Zagers, benadrukte de noodzaak om het sociale minimum in te voeren, dat zal helpen bij de bestrijding van armoede.

Een ander onderwerp dat aan de orde kwam was de toewijzing van 5 miljoen euro van de Nederlandse overheid om de gestegen energieprijzen in Caribisch Nederland te compenseren. Deze financiering zal vooral gaan naar het compenseren van huishoudens met een laag inkomen.

Werkeloosheidsuitkering

De delegatie bracht de noodzaak naar voren om een ​​werkloosheidsuitkering in te voeren, een tijdelijk inkomen voor mensen met een tussenbaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid (SZW) onderzoekt dit. Ook beoordeelt het ministerie de mogelijkheden voor hulpverlening aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook kwam het belang van een goede samenwerking tussen het ministerie van SZW en het openbaar lichaam Saba aan de orde.

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo