Nieuws van Bonaire

Ministerie van EZK bestudeert herziening van tarieven KVK

Ministerie van EZK bestudeert herziening van tarieven KVK

De Kamer van Koophandel heeft sinds eind december 2021 de uitgebreide feedback en zorgen van individuele ondernemers en belangenbehartigers over de nieuwe tarieven voor de jaarlijkse bijdrage aan het bevoegde ministerie van Economische Zaken en Klimaat gecommuniceerd.

Op basis hiervan heeft het Ministerie stappen ondernomen om de situatie nogmaals te bestuderen met het oog op een eventuele herziening van de tarieven. Het Ministerie van EZK houdt momenteel een consultatieronde onder belanghebbenden voor een voorstel voor aanpassing van het basistarief van de jaarlijkse bijdrage. Dit voorstel is nog niet definitief.

De Kamer van Koophandel betreurt daarom dat er tarieven worden gecommuniceerd door derden. Zodra het Ministerie hierover een definitief besluit heeft genomen zal de Kamer van Koophandel deze tarieven ook communiceren en publiceren.

Ook de facturen voor deze bijdrage zullen daarna worden verstuurd en indien van toepassing zal restitutie worden gegeven aan degenen die al hebben betaald.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo