Nieuws van Bonaire

Auke op zondag: Met ingang van juli 2044

Foto - Tweede Kamer
Foto – Tweede Kamer

Je bent nooit te oud om je te verbazen. Afgelopen week naar het Verzamel-commissiedebat BES gekeken. Het was inderdaad een verzameling onderwerpen die aan de orde kwam. Van energiebesparing tot de bereikbaarheid van Saba en Statia, van de Achtste voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint-Eustatius tot een reactie op de CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland.  

Het was een redelijk lange zit, dit debat. Omdat buiten de zon scheen was het verleidelijk om halverwege voor een terras te kiezen, maar je hoopt toch, tegen beter weten in, dat er iets onverwachts gebeurt.

Neem bijvoorbeeld het feit dat Den Haag er na jaren achter is dat het wel fatsoenlijk is om ouders op de BES-eilanden die een zorgintensief kind onder de hoede hebben een hogere kinderbijslag te geven.

Niet dat dit nieuws was, de vorige staatssecretaris, mevrouw Van Ark, heeft een paar jaar geleden al geroepen dat deze verhoging er moest komen. Maar zij is vergeten om dit idee indertijd uit te voeren. Drukdrukdruk.

Gelukkig is nu mevrouw Schouten minister voor Armoedebeleid. Blijkbaar heeft zij het dossier Kinderbijslag Zorgintensieve Kinderen gevonden. Na lezing belde ze, terwijl er een traan over haar wang liep, een van haar ambtenaren. Ook die vond dat het zo niet langer kon.

En dus krijgen de ouders met ingang van juli 2023 de noodzakelijke verhoging.

Ik weet het, er wordt volop gedebatteerd over omgangsvormen in het parlement. Een noodzakelijk debat gezien de uitlatingen van sommige Kamerleden die met grove termen en gestrekte rechterarm en -hand mensen weten te declasseren. 

Maar woensdag had iemand met de vuist op tafel mogen slaan en met luide stem moeten vragen wie voor die datum heeft gekozen. 

Het gebeurde niet.

Als je bedenkt dat deze verhoging van de kinderbijslag bedoeld is voor een kleine groep ouders, dat het noodzakelijke bedrag zo rond de 200.000 euro jaarlijks is, val je toch van je stoel als je hoort dat men anderhalf jaar nodig heeft om een kleine wijziging in de boekhouding in te voeren.

Zo te horen heeft het gemiddelde lid van het kabinet en Kamers de lagere school met goed gevolg weten af te ronden. Moet daar nu nog een cursus Doorpakken voor Beginners aan vast geplakt worden?

Het is maar goed dat de ouders op de BES eilanden geen gebruik mogen maken van de extra’s waarop ouders met een zorgintensief kind in Europees Nederland aanspraak kunnen maken zoals een Persoonsgebonden Budget en/of andere begeleiding.

Dan had mevrouw Schouten moeten melden dat de regeling ingaat per juli 2044.

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 500 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo