Nieuws van Bonaire

‘Begeleid Wonen’ viert éénjarige bestaan

‘Begeleid Wonen’ viert éénjarige bestaan

KRALENDIJK- Het Project ‘Begeleid wonen’ vierde op dinsdag 15 maart zijn eenjarig bestaan. De  tweejarige pilot opende zijn deuren op 15 maart 2021. Kwetsbare jongeren, tussen de 16 en 23 jaar, die langdurig in het hulpverleningstraject bij Jeugdzorg zitten en behoefte hebben aan huisvesting en extra begeleiding om de stap naar volwassenheid te kunnen maken verblijven in een gezamenlijke woning. 

Bij Begeleid wonen is plaats voor 10 jongeren. Tussen maart 2021 en februari 2022 is er een instroom van 8 jongeren geweest, waarvan 1 een crisisplaatsing.  De jongeren volgen een begeleidingstraject via een gefaseerde structuur, de zogenaamde ACA methodiek (Aansturen, Coachen en Adviseren). 

Bijdragen

Begeleid wonen werkt samen met verschillende hulpverleningsorganisaties binnen de sociale keten om begeleiding op maat te kunnen leveren aan de jongeren. “De samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties heeft een belangrijk rol in het proces naar zelfstandigheid van de jongeren. Iedere professional draagt bij vanuit eigen deskundigheid. Zonder elkaar, de samenwerking binnen de keten, was het niet gelukt om het eerste jaar van Begeleid wonen een succes te maken. Wij zijn dankbaar voor de goede samenwerking met onze ketenpartners en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking in de toekomst.” zegt Solange Martilia. Zij is coördinator van het begeleid wonen project.

Deel dit artikel